1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
1.jpg

1.jpg

11.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

13.jpg

13.jpg

 • 1.jpg

  1.jpg

 • 11.jpg

  11.jpg

 • 12.jpg

  12.jpg

 • 13.jpg

  13.jpg

Fecesanalys

Exponeringsanalys i feces (avföringsanalys) mäter den mängd metaller som lämnar kroppen via avföringen (feces).Feces 320px

Metallöverkänslighet kan bero på två faktorer, nämligen känslighet och exponering .
Det är därför mycket viktigt att så snabbt som möjligt klargöra giftkällan och vilka metaller man utsätts för. 
På detta sätt kan man lättare minska metallexponeringen och därmed förbättra hälsotillståndet.

Speciellt viktigt är detta före och under en sanering, då exponeringen från amalgam ofta ökar.
Analysen består av 26 grundämnen.
Ämnena är följande: Natrium, Magnesium, Fosfor, Svavel, Kalium, Kalcium, Järn, Zink, Kisel, Koppar, Aluminium, Mangan, Strontium, Rubidium, Barium, Bor, Nickel, Kobolt, Selen, Molybden, Tenn, Kadmium, Kvicksilver, Silver, Bly och Guld.   

AB LMI´s övertygelse är att fecesanalysen är både säkrast och bäst när det gäller att mäta metallexponering.

Provtagningsinstruktioner

Beställning görs hos Lena Skoug.
Vi skickar därefter ut en provtagningsutrustning bestående av; Provrör, transportrör och instruktioner.
Fecesprovet tages ut enligt instruktionerna.
Därefter skickas provet till;LMI AB Att: Lena SkougBox 700 251 07  Helsingborg

Analysarbetet tar c:a 21 dagar.

Ladda ner:

pdf  Demoanalys  Feces

Produktkatalog

 Produktkatalog2016 2

Öppettider

Mån - Fre 08:00-17:00

Dag före helgdag 08:00-14:30

Stängt julafton till
närmsta vardag efter 13-helgen

AAA
10:e året i rad
1 av 420
företag i Sverige