1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
1.jpg

1.jpg

11.jpg

11.jpg

12.jpg

12.jpg

13.jpg

13.jpg

 • 1.jpg

  1.jpg

 • 11.jpg

  11.jpg

 • 12.jpg

  12.jpg

 • 13.jpg

  13.jpg

Övriga analyser

Analys 16 ämnes, ICP
Ovanstående omfattar: P, K, Mg, S, Ca, Na, Cd, Fe, Zn, Mo, Al, Si,Ni, Cu, Mn, B
Analys 26 ämnes, ICP
Ovanstående omfattar: Zn, Cd, Mn, Ni, Sr, Na, Mg, Ca, K, W, Se, Co, Pb, P, S, 
Cr, As, Bi, Fe, Al, B, V, Mo, Ti, Hg, Cu
ICP-MS 8 Tungmetaller
Ovanstående omfattar: Cr, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg, Pb
Växtsaftsanalyser tillval:
Bladanalys inkl. C/N
Nitrat kväve (i växtmaterial)
Startrecept
Vattenanalyser tillval:
Alkalinitet
Biotest
BOD7
CODcr
CODmn (Permanganatförbrukning)
Enstaka mätningar (NH4-N, NO3-N, pH, Lt)
Fluorid
Fosfatfosfor
Färgtal
Lukt
Marmoraggressiv kolsyra (AGG)
NitritN
Sulfatsvavel
Suspenderat material
Svavelväte
Syremätning
TOC
Totalfosfor
Totalkväve
Turbiditet
Jordnalyser tillval:
ALanalys (pH, P, K, Mg, Ca)
Bor varmvattenmetod
C/N
CuHCI
Enstaka mätningar (pH, Lt)
Extraktion
KHCI
Lerhalt (Jordartsbestämning)
Mullhalt
Nmin (KCI)
Siktkurva+ Inkl. Lerhalt
Vattenhållande förmåga
Övrigt
AIS
Enstaka mätningar på ICP, övriga
Enstaka mätningar på ICPMS
EPAExtraktion
EQ       
Extraktion och mätning av NH4
Glödförlust
Håranalys
ICPMS 8 Tungmetall ackrediterad
Kjeldahlkväve
Krom IV
Metaller grafitugn
Niplex
Saltsmälta
Timtaxa
Titrering % syra
Torrsubstans
Totala extraherbar + Opolär kolväte (Mineralolja)
Totalkväve
Uppslutning
Volymvikt
Vid analys av flera prov samtidigt utgår rabatt enl.
> 10   prov          5 %
> 25   prov         10 %
> 100 prov         15 %

Produktkatalog

 Produktkatalog2016 2

Öppettider

Mån - Fre 08:00-17:00

Dag före helgdag 08:00-14:30

Stängt julafton till
närmsta vardag efter 13-helgen

AAA
10:e året i rad
1 av 420
företag i Sverige