Kalksalpeter Haifa Cal Prime

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Haifa Cal Prime används för tillförsel av kväve och kalcium i näringslösningar till alla växtslag både genom utvattning och bladgödsling.

 

VARFÖR HAIFA CAL PRIME?

Haifa Cal Prime innehåller betydligt mindre ammoniumkväve som konkurrerar med kalium-och kalciumupptagningen. Särskilt vid problem med pistillröta i tomat och liknande kalciumrelaterade sjukdomar är det viktigt att inte missgynna kalciumupptagningen. En säck Haifa Cal Prime innehåller bara 75 g ammonium, medan Haifa Cal innehåller 275 g. Vid användning av 4 säckar Haifa Cal Prime istället för 5 säckar vanlig kalciumnitrat, så minskar mängden ammonium från 1375 till 300 gram, dvs med 78%.

FÖRDELAR MED HAIFA CAL PRIME

Mera kalcium i förhållande till kväve
•Mindre ammonium medför mindre konkurrens med kalium och kalcium
•Mindre volym kräver mindre transport-och lagringsutrymme
•Färre säckar betyder mindre arbete
•Utmärkt vattenlöslighet

 

REKOMMENDATION

Standarddos av Haifa Cal Prime är 100-300 mg kalcium/l näringslösning eller 40-125 kg Haifa Cal Prime/1000 l stamlösning (vid en utspädning på 1:100).
Blanda inte Haifa Cal Prime i samma gödselkar som gödselmedel som innehåller sulfat eller fosfat.

För bladgödsling används upp till 10 kg/ha i 200-400 l vatten. Var uppmärksam på risken för brännskador.

På grund av den höga halten nitrat så är produkten klassad som oxiderande ämne och måste transporteras som farligt gods.


TEKNISK INFORMATION

Ämne

Innehåll vikt %

N-tot

17,0 %

NO3-N

16,7 %

NH4-N

Ca

0,3 %

23,5 %

 

Blandbarhet

Densitet

Farligt gods

Ej med sulfat eller fosfat

 

Ja

Förpackning

pH

Övrigt

25 kg säck, 1200 kg/pall

Neutral

 

Form

Enhet

 

Kristallin

Kg

 

Filer att ladda ner:

Är du intresserad kan du ringa 042 - 29 20 05 eller maila info@lmiab.com för att få veta mer.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår