Kaliumsulfat SOP BIO

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kaliumsulfat används i näringslösningar till både bevattning och bladgödsling för att tillföra växtnäringsämnena kalium och svavel.

När kvävetillförseln behöver begränsas, t ex vid blomning, fruktbildning och i slutet av växtsäsongen, så är kaliumsulfat en utmärkt kaliumkälla. Det ger också värdefullt svavel till kulturen/grödan.

 

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA KALIUMSULFAT

Kalium förbättrar plantans tolerans mot torka, frost, skadegörare och ger då ökad skörd. Möjligheten att styra kalium/kväve-kvoten ger också förutsättningar för en bättre kvalitet, hållbarhet och högre sockerinnehåll i växten.

Svavel ingår som en beståndsdel i vissa aminosyror och är därför helt avgörande för proteinsyntesen. Svavel ingår t ex också i fettsyntesen och i energiöverföringsreaktioner i cellerna. Svavelinnehållet gör kaliumsulfat extra lämpligt för växtslag som kålväxter, lökväxter, solros m fl, eftersom de tillverkar svavelrika organiska föreningar som skyddsämnen.

 

REKOMMENDATION

Dosering:

Droppbevattning: upp till 100 kg/1000 l stamlösning (och ytterligare en utspädning på 1:100 före utvattning). Haifa SOP BIO löser sig lätt och det går snabbt att lösa 100 kg i 1000 liter vatten.

För bladgödsling: 3-5 kg/ha i minst 200-400 l vatten. Provspruta först för att undvika brännskador. Provblanda alltid före användning tillsammans med andra växtskydds- eller växtnäringsprodukter.

Blanda inte kaliumsulfat med gödselmedel som innehåller kalcium, eftersom det då bildas fällning av gips (kalciumsulfat).

Högsta tillåtna giva med avseende på tungmetallinnehåll eller växtnäringsinnehåll är: 2000 kg/ha.
Tungmetaller (mg/kg): Bly 0,21, kadmium <0,1, koppar 2,5 krom 1,8, kvicksilver <0,1, nickel 0,64, zink 2,0, silver <0,05.

Förvaring: Förvaras torrt i sluten förpackning.


 TEKNISK INFORMATION

Ämne

Innehåll vikt %

K

42%

SO4-S

18 %

 

Blandbarhet

Densitet

Farligt gods

Ej med kalcium

 

Nej

Förpackning

pH

Övrigt

25 kg säck, 1200 kg/pall

 

 

Form

Enhet

 

Kristallin

Kg

 

Filer att ladda ner:

Är du intresserad kan du ringa 042 - 29 20 05 eller maila info@lmiab.com för att få veta mer.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår