Jordanalys (AL)

Jordanalys (AL)

AL-analysen visar mängden fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd. Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling inom lantbruket. Ler- och mullhaltiga jordar håller mera P och K, sandjordar har lägre halter. Använd gärna AL-analys som underlag för Jordbruksverkets "Rekommendationer för gödsling och kalkning" 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår