Kundförsäkran

Ämne: Ny lagstiftning EU 2019/1148 – Kundförsäkran

Bäste kund,

En eller flera produkt(er) ni köper från oss omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Syftet med denna lagstiftning är att förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen. Produkterna är listade i lagstiftningen som en sprängämnesprekursor med restriktioner, definierat som “Ett kemiskt ämne som kan användas för att göra sprängämne genom att tillsätta andra ämnen.” Lagen ska tillämpas från och med 1 februari 2021.

I bifogad lista hittar du produkterna som omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 och levereras av LMI AB.

I enlighet med lagstiftningen är LMI AB skyldig att informera er om att dessa produkter omfattas av denna lagstiftning, som en sprängämnesprekursor med restriktioner, och därför måste erhålla en kundförsäkran relaterad till er användning av denna produkt.

Som noteras i kundförsäkran får produkten endast användas i syfte som anges i den ifyllda kundförsäkran och endast säljas eller levereras till andra kunder om de gör en motsvarande kundförsäkran.

För att LMI AB ska följa lagstiftningen och fortsätta leverera produkt(er), måste ni fylla i och skriva under dokumentet kundförsäkran, så väl som att skicka bevis på ID (tex. körkort). Vänligen skanna den ifyllda och signerade kundförsäkran samt bevis på ID till legalt@lmiab.com

Privatpersoner måste ansöka om tillstånd från MSB för att kunna handla dessa produkter. Tillståndsnummer måste anges i kundförsäkran.

Detta måste vara oss tillhanda innan utleveranser kan ske.

 

Kundförsäkran kommer behöva förnyas varje nytt kalenderår.

 

Låt mig veta om ni har några frågor på detta viktiga ämne.

Med vänlig hälsning / Best Regards

 

Anders Bruce

VD

 

Klicka här för att läsa mer om detta på MSB

 

Klicka här för att komma till Informationsbrevet


Klicka här för att komma till Formulär Kundförsäkran

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår