Blodanalys

Blodanalys

Blodet är vår transportör av bl a mineralämnen i kroppen och en obalans eller mineralämnesbrist, kan orsaka ett försämrat hälsotillstånd.Därför utför vi vår analys i helblod för att inte missa något väsentligt utan se helheten.
Helblodsanalysen mäter halten av 16 grundämnen med mycket hög precision.
Ämnena är följande: Natrium, Magnesium, Fosfor, Svavel, Kalium, Kalcium, Järn, Zink, Koppar, Mangan, Kobolt, Selen, Molybden, Kadmium, Kvicksilver och Bly.   

LMI´s helblodsanalys ger ett tydligt besked om mineralämnesobalans såväl som tungmetallförekomst i blodet.

Provtagningsinstruktioner

Beställning av en helblodsanalys görs hos Lena Skoug.


Vi skickar därefter ut en blodutrustning, bestående av; blodrör, kanyl, transportrör och instruktioner.Blodprovet tages med hjälp av distriktsköterska eller på laboratoriet på vårdcentralen.
Därefter skickas blodprovet till LMI, Att: Lena Skoug,Box 700, 251 07  Helsingborg. Analysarbetet tar c:a 14 dagar.

Filer att ladda ner:

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår