Fecesanalys

Fecesanalys

Exponeringsanalys i feces (avföringsanalys) mäter den mängd metaller som lämnar kroppen via avföringen (feces). Metallöverkänslighet kan bero på två faktorer, nämligen känslighet och exponering. Det är därför mycket viktigt att så snabbt som möjligt klargöra giftkällan och vilka metaller man utsätts för. På detta sätt kan man lättare minska metallexponeringen och därmed förbättra hälsotillståndet. Speciellt viktigt är detta före och under en sanering, då exponeringen från amalgam ofta ökar.
Analysen består av 26 grundämnen.

Ämnen:

Natrium, Magnesium, Fosfor, Svavel, Kalium, Kalcium, Järn, Zink, Kisel, Koppar, Aluminium, Mangan, Strontium, Rubidium, Barium, Bor, Nickel, Kobolt, Selen, Molybden, Tenn, Kadmium, Kvicksilver, Silver, Bly och Guld.

AB LMI´s övertygelse är att fecesanalysen är både säkrast och bäst när det gäller att mäta metallexponering.

Beställning görs hos Lena Skoug.
Vi skickar därefter ut en provtagningsutrustning bestående av; Provrör, transportrör och instruktioner. Fecesprovet tages ut enligt instruktionerna. Därefter skickas provet till;LMI AB Att: Lena SkougBox 700 251 07 Helsingborg. Analysarbetet tar c:a 21 dagar.

Filer att ladda ner:

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår