Brister eller obalanser av mineralämnen och metallförgiftning (belastning) är tre allvarliga orsaker till ett försämrat hälsotillstånd. Olika näringstillskott och/eller andra åtgärder kan behövas för att återställa balansen i kroppen. Det kan dock alltid föreligga en risk att man vid mineraltillskott förstärker en obalans istället för att rätta till den. Problemet att fastställa var bristen eller obalansen finns eller att konstatera en överexponering av metaller är omöjligt utan en blod-/fecesanalys.

Med hjälp av AB LMI - Biospectrons blod och fecesanalys kan läkare, terapeuter och andra specialister få ett bra underlag för sin medicinska bedömning.

AB LMI - Biospectrons helblodsanalyser, som mäter 17 mineralämnen, ger en mycket bra helhetsbild på kroppens viktigaste makro- och mikroämnen, nödvändiga för metabolism och olika cellfunktioner. Analysen kan visa när det finns skäl att misstänka att tarmarnas upptagningsförmåga är nedsatt eller kostsammansättningen är otillfredsställande.

Hög metallexponering i mag-tarmkanalen är ett frekvent förekommande problem för t.ex. människor med kvicksilverläckage från tandamalgam. Det kan resultera i metallöverkänslighet, vilket oftast är mycket svårt att diagnostisera. Fibromyalgi, MS, Crohn´s sjukdom, allergier, elöverkänslighet, diarré, trötthet, domningar etc är några vanliga diagnoser där metallöverkänslighet i vissa fall kan ha varit en av huvudorsakerna till sjukdomstillståndet, enligt amalgamforskaren Christer Malmström.
 
Utrustning Vid samtliga analyser måste specialutrustning i form av speciella blodrör eller fecesrör användas, för att uppnå LMI´s höga renhetskrav. Provutrustning tillhandahålles av LMI.

 

Historik Biospectron har sedan 1986 utfört grundämnesanalyser i blod och feces och forskning bedrivs kontinuerligt för att förbättra mätmetoder och analysresultat.

1999 köpte AB LMI upp Biospectron och företaget flyttade till Helsingborg.

 

Välkomna att kontakta Lena Skoug för mer information.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår