Vad är en Bladanalys?

Bladanalys mäter den totala mängden växtnäring i bladen. Resultatet på analysen visar om det är brist eller överskott på de olika växtnäringsämnena. En bladanalys är mest användbar i fleråriga kulturer, som frukt och bär, för att kunna jämföra näringsupptagningen mellan olika år. Analysen visar hur mycket näring som bladet har lagrat fram till provtagningen. I vetenskapliga studier används ofta denna typ av växtanalys. Vi lämnar inga råd eller rekommendationer kring resultaten i bladanalys, men du finner börvärden för några växtslag nedan.

Genom att ta en bladanalys i kombination med en jordanalys får du en bättre överblick av vilka näringsämnen som finns tillgängliga i jorden och vad plantan kan ta upp. Även fast resultatet på jordanalysen visar att det finns tillräckligt av ett visst näringsämne i jorden så kan andra faktorer som markstruktur, dålig dränering, pH-värde, fukthalt, eller obalans av näringsämnen påverka näringsupptaget och visa brist i bladanalysen. En bladanalys kan alltså hjälpa till att upptäcka brist på kvalitet och hindra minskad skörd i god tid.

Ämnen som ingår i analysen: aluminium, bor, fosfor, järn, kalcium, kalium, kisel, koppar, magnesium, mangan, molybden, natrium, svavel, zink samt totalkväve och torrsubstanshalt. Totalkol kan analyseras som tilläggsanalys. Ämnena anges som mg/kg TS.

Plantsaftanalys

Provtagningsinstruktioner Bladanalys

Bladprov kan under mulna dagar tas när som helst på dagen. Soliga dagar bör provet tas tidigt på morgonen när plantan är saftspänd. Var noga med att händerna är rena och inte är insmorda med hudkräm. Plocka det yngsta fullt utvecklade bladet med bladskaft. Plocka från minst 10 plantor från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Om någon del av fältet avviker bör det övervägas att ta separat prov därifrån. Plocka blad från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Provmängd bör vara minst 100 gram. Stoppa provet i en plastpåse och förslut omedelbart efter provtagning. Skydda provet från solsken och förvara i kylskåp. Undvik att ta proverna i slutet på veckan om proverna ska skickas, så provet inte riskerar att ligga på posten över helgen.

Börvärden till Bladanalys

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer/provnamn, växtslag och utvecklingsstadium och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

Ladda ner följesedel!

Svarstid

Analyssvar för Bladanalys lämnas per e-post 10 arbetsdagar efter att provet nått LMI.