Hydroponisk odling / Vertical Farming

Vattenanalys

Hydroponisk odling

Frukt och grönt tillhör våra nyttigaste livsmedel och de flesta av oss behöver äta mycket mer av det. Det finns stort utrymme att öka produktionen av dessa. Idag produceras allt mer grönsaker och kryddväxter i hydroponisk odling. Inget näringsgivande substrat lagrar växtnäring, utan all näring tillförs i näringslösningen, oftast i cirkulerande system. Då är rätt växtnäringsbalans i näringslösningen helt avgörande för en god tillväxt, kvalitet och skörd.  För längre kulturer behövs olika näringssammansättning till olika stadier i växtens utveckling. Genom en tät provtagning och analys av näringslösningen följs sammansättningen noggrant för att hålla växtnäringen i rätt balans.

Vilka analyser passar till Hydroponisk odling/Vertical Farming?

För att få en optimal tillväxt och skörd av växthusgrödor är det viktigt att använda bra kvalitet på gödselmedel och att ha ett anpassat recept till näringslösningen till just dina växtslag.

Det finns dock andra faktorer som kan påverka näringssammansättningen i rotzonen, så som klimat, odlingssubstrat, bevattning, dränering, skadedjur och sjukdomar. Under odlingssäsongen uppstår olika omständigheter och anledningar till att justera receptet till näringslösningen, och det behovet kan variera från år till år.

För att ta reda på vilka justeringar som behövs är det viktigt att analysera:

Råvatten, utgående näringslösning, pressvatten, och/eller dräneringsvatten via en Vattenanalys

Växt/bladmassa via en Plantsaftanalys

Vad får du ut av Vattenanalys och Plantsaftanalys?

Vattenanalys

visar pH-värdet, ledningstal, samt växnäringsämen (läs mer). Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis går det att optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av, till exempel natrium. Vid råvattenanalys, som ska användas till näringslösning, så begär tilläggsanalys av alkalinitet. Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga eller vätekarbonatjonhalt (HCO3–).

Plantsaftanalys

Är plantan stressad även fast du har en opimalt gödselrecept? Då kan det bero på andra faktorer. Plantsanalysen  visar plantans växtnäringsstatus just nu. Vid problem med stress hos plantan kan en PS-analys hjälpa dig att utelsuta om det beror på näringsbrist.

Analysen omfattar plantsaftens pH, ledningstal, och växtnäringsämnen (läs mer). LMI har börvärden för sallat, kryddväxter och många andra kulturer som visar hur näringsvärdena bör ligga.

Hur ofta och när bör analyserna tas?

Ju oftare analyserna tas, desto mer exakt blir gödselgivan.

En bra metod för att hålla koll på gödselvattningen är att ta prover med jämna mellanrum, till exempel varannan till var fjärde vecka beroende på kultur och odlingssystem.

För att få ut mest av analyserna är det är viktigt att ta proverna på samma dag och vid samma tid på dagen för att få jämförbara resultat.

Perioder då det kan också vara extra lämpligt att ta analyser är till exempel vid väderomslag eller när kulturen går från generativ till vegetativ fas, eller efter kraftig tillväxt eller om plantan har varit stressad.

ljusgårda, hydroponisk odling, vertical farming

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!