Företaget

Vår huvudsakliga målgrupp är yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor.

När ni ringer oss är det alltid en av våra anställda som svarar i telefonen och ni blir kopplad direkt till den person ni söker.

LMI har en egen fabrik för gödselmedelstillverkning som finns i Helsingborg.

I vår fabrik har vi möjlighet att anpassa gödselmedel efter kundens behov.
Nästan alla flytande produkter vi har i vårt sortiment tillverkas här hos oss.

Spannmål
Vetefält lantbruk

Historia

LMI grundades av Lennart Månsson 1948.

Vid starten var tanken att assistera yrkesodlare med bekämpning av skadegörare och växtsjukdomar.
Vid kontakter med odlarna kom ofta frågor om växtnäring på tal och assistans gavs med provtagning, analys och tolkning. Analys av växtnäring blev snabbt intressantare än bekämpning och eget laboratorium startades i början av 1950-talet.

LMI har idag som målsättning att bistå odlingen med de bästa analyserna, komplett sortiment av vattenlösliga gödselmedel och en rådgivning grundad på lång erfarenhet och stor kunskap. Allt för att odlingen ska bli så lönsam som möjligt.

Värdegrund

Vi är ”Jordnära Experter” med  kunskap inom växtnäring och det som står jorden nära. Vi jobbar för en växande framtid för våra kunder, vår värld och vårt varumärke.

jord växt, jordanalys spurway