Vad är plantsaftanalys?

Plantsaftanalys (PS) mäter mängden växtnäring som finns i växtsaften. Det ger ett mått på hur mycket näring som växterna kan omsätta de närmaste två till tre veckorna. Höga värden visar att det finns gott om tillgänglig näring i växtmediet/jorden medan sämre värden visar att näringstillgången börjar minska eller att plantorna har svårt att ta upp näringen. Ett lågt värde kan till exempel betyda att näringen är fastlagd i svårupptaglig form eller att jordtemperaturen är för låg (fosfor, järn och molybden).

En plantsaftanalys kan tas när som helst under odlingssäsongen. I intensivodlade kulturer upprepas provtagningen varannan till var tredje vecka så länge tillväxt sker. Det ger beslutsunderlag för bladgödsling, särskilt med svårupptagliga ämnen som lätt fastläggs i jorden/substratet. Vid dålig tillväxt eller misstanke om näringsbrist i jorden bör plantsaftanalysen kompletteras med Spurway jordanalys.

Plantsaftanalys

Plantsaftanalysens utförande och omfattning

pH-värdet och ledningstal (EC) mäts direkt i växtsaften.

Analysen omfattar pH, ledningstal, sockerhalt (Brixvärde), växtnäringsämnen: nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, koppar, järn, zink, molybden, kisel, natrium och aluminium.  Ämnena anges i mg/liter växtsaft.

Provtagningsinstruktioner Plantsaftanalys:

Bladprov  kan under mulna dagar tas när som helst på dagen. Soliga dagar bör provet tas tidigt på morgonen när plantan är saftspänd. Var noga med att händerna är rena och inte är insmorda med hudkräm. 

För i princip alla kulturer ska äldsta aktiva bladet provtas. Några undantag finns, se nedan. Både bladskiva och bladskaft ska tas med. Ta inte blad som börjar gulna eller vissna. Ta inte heller med smutsiga/jordiga blad eller blad som ligger mot marken (vid behov kan bladen sköljas fria från jord och torkas av med en handduk).  

Plocka blad från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Om någon del av fältet avviker bör det övervägas att ta separat prov därifrån. 

Provmängd bör vara minst 150 gram. Stoppa provet i en plastpåse och förslut omedelbart efter provtagning. Skydda provet från solsken och förvara i kylskåp. Undvik att ta proverna i slutet på veckan om proverna ska skickas, så provet inte riskerar att ligga på posten över helgen. Vid flera prov, märk proverna med provnummer/provnamn.

Följesedel

Bifoga följesedel med provnummer/provnamn, växtslag och utvecklingsstadium och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

Ladda ner följesedel!

Svarstid

Analyssvar för plantsaftanalys lämnas per e-post dagen efter att provet nått LMI. (provinlämning senast kl 16.00)! 

 

Tilläggsinstruktion till vissa växtslag

Växtslag Instruktion Grupp
Gurka Bladskaft 1
Lök Hela ovanjordiska plantan 2
Morot Hela ovanjordiska plantan 2
Huvudsallat Hela ovanjordiska plantan 2
Päron Äldsta blad från vegetativa skott 3
Rabarber Bladskaft 1
Selleri Bladskaft 1
Stråsäd Hela ovanjordiska plantan 4
Tomat Bladskaft 1
Vallväxter Hela ovanjordiska plantan 2
Äpple Blad från vegetativa skott 3

Grupp 1.  För växtslag med grova bladskaft tas endast bladskaft. Själva bladskivorna klipps genast bort. Välj skaft från äldsta fullt aktiva, gröna blad.

 • Gurka
 • Rabarber
 • Selleri
 • Tomat

Grupp 2.  För vissa växtslag tas hela den ovanjordiska plantan/blasten

 • Huvudsallat (för isbergssallat ta äldsta aktiva bladet)
 • Lök (endast blast, ej själva löken)
 • Morot
 • Vallväxter (gäller både gräs, örter och baljväxter)
 • Ärter

Grupp 3.  På fruktträd tas blad inklusive bladskaft från nedersta fjärdedelen av vegetativa skott

 • Päron
 • Äpple

Grupp 4.  Stråsäd

 • Fram till axgång, klipp hela den ovanjordiska bladmassan 2-3 cm ovan jordytan.
 • Från axgång, klipp de två översta bladen inklusive mellanliggande strå. Ta bort axet.

Sluta gissa, mät!