Analysera mera!

Vilka analyser passar till prydnadsväxter i Växthus?

Prydnadsväxter

Prydnadsväxter skänker glädje genom sin grönska och blomning. Människor påverkas och mår bra av att ha växter omkring sig!
Vi gillar svenskodlade krukväxter och snittblommor som odlas för svenska förhållanden. Växterna odlas ofta med cirkulerande näringslösning. Både näringslösning och krukjord följs upp genom regelbundna analyser, vilket ger förutsättningar för bästa möjliga styrning av växtnäringstillförsel.

Vilka faktorer kan påverka prydnadsväxtodling?

För att få en optimal tillväxt och skörd av växthusgrödor är det viktigt att använda bra kvalitet på gödselmedel och att ha ett anpassat recept till näringslösningen till just dina krukväxter.

Det finns dock andra faktorer som kan påverka näringssammansättningen i rotzonen, så som klimat, odlingssubstrat, bevattning, dränering, skadedjur och sjukdomar.

Under odlingssäsongen uppstår olika omständigheter och anledningar till att justera receptet till näringslösningen, och det behovet kan variera från år till år.

För att ta reda på vilka justeringar som behövs är det viktigt att analysera:

Odlingssubstratet via en Spurwayanalys

Råvatten, utgående näringslösning, pressvatten, och/eller dräneringsvatten via en Vattenanalys

Växt/bladmassa via en Plantsaftanalys

Vad får du ut av analyserna?

Vattenanalys visar pH-värdet, ledningstal, samt växnäringsämen (läs mer). Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis går det att optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av till exempel natrium.

Vid råvattenanalys, som ska användas till näringslösning, så begär tilläggsanalys av alkalinitet. Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga eller vätekarbonatjonhalt (HCO3–). Tillval klorid rekommenderas om analysen ska användas till att bedöma vattenkvalitet eller som grund för gödselrecept.

En spurwayanalys visar den mängd växtnäring visar lättillgänglig växtnäring för de närmaste veckorna-månaderna: pH, ledningstal, och växtnäringsämnen (läs mer).

LMI har börvärden för amaryllis, begonia, krysantemum och många krukväxter som visar hur näringsvärdena bör ligga. Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden.

Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys, kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling.

Plantsanalysen (läs mer) visar plantans växtnäringsstatus just nu. Vid problem med stress hos plantat kan en PS-analys hjälpa dig att utelsuta om det beror på näringsbrist.

Analysen omfattar plantsaftens pH, ledningstal, och växtnäringsämnen (läs mer här). LMI har börvärden för pelargon, julstjärna, krysantemum och många andra krukväxter som visar hur näringsvärdena bör ligga.

Hur ofta och när bör analyserna tas?

Ju oftare analyserna tas, desto mer exakt blir gödselgivan.

En bra metod för att hålla koll på gödselvattningen är att ta prover med jämna mellanrum, till exempel varannan till var fjärde vecka beroende på kultur och odlingssystem.

För att få ut mest av analyserna är det är viktigt att ta proverna på samma dag och vid samma tid på dagen för att få jämförbara resultat.

Perioder då det kan också vara extra lämpligt att ta analyser är till exempel vid väderomslag eller när kulturen går från generativ till vegetativ fas, eller efter kraftig tillväxt eller om plantan har varit stressad.

jordanalyser

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!