Vi jobbar för en växande framtid

LMI är Sveriges största tillverkare av flytande växtnäring och stolt leverantör till några av de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden, så som Lantmännen, DLA Swedish Agro och Svenska Foder. Vi representerar även de välkända leverantörerna Haifa Chemicals och Lebosol Dünger.

Vi vänder oss till yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. Behöver du en egen sammansättning av näring till dina växter, hör av dig till oss så diskuterar vi just dina behov.
LMI har eget växtnäringslaboratorium som utför analyser på jord, växt och vatten samt levererar svar redan nästa arbetsdag på våra vanligaste analyser.