Växtnäring – Vi på LMI jobbar för en växande framtid!

LMI är Sveriges största tillverkare av flytande växtnäring och stolt leverantör till några av de viktigaste aktörerna på den svenska marknaden, så som Lantmännen, DLA Swedish Agro och Svenska Foder. Vi representerar även de välkända leverantörerna Haifa Chemicals och Lebosol Dünger.

Vi vänder oss till yrkesodlare inom trädgård, grönytor, lantbruk och skogsplantskolor. Behöver du en egen sammansättning av näring till dina växter, hör av dig till oss så diskuterar vi just dina behov.
LMI har eget växtnäringslaboratorium som utför analyser på jord, växt och vatten samt levererar svar redan nästa arbetsdag på våra vanligaste analyser.

Varför har växtnäring en avgörande roll?

I den fantastiska världen av trädgårdsskötsel och odling spelar växtnäring en avgörande roll för att främja en hälsosam och frodig tillväxt. Växtnäring, som består av essentiella näringsämnen i rätt balans, är nyckeln till att upprätthålla växternas hälsa, stärka deras immunsystem och maximera deras potential för blomning och fruktsättning.

Växtnäring består av tre huvudnäringsämnen: kväve (N), fosfor (P) och kalium (K). Dessa tre näringsämnen är avgörande för växternas överlevnad och tillväxt. Kväve är viktigt för att främja gröna blad och stjälkar, fosfor stöder rottillväxt och blomning, medan kalium förbättrar växternas övergripande hälsa och stresstolerans.

För att optimera växtnäringen i din odling är det viktigt att förstå dina växters specifika näringsbehov. Olika växter har olika krav på näringsämnen, och det är viktigt att välja rätt gödselmedel som kan tillgodose dessa behov. Genom att undersöka vilka näringsämnen som är viktiga för dina växter kan du välja rätt gödselmedel och undvika näringsbrister eller övergödning.

Få bättre underlag till din gödselstrategi genom att ta analys på jord, växt och vatten.