Analysera mera!

Bär

Frukt och bär tillhör våra nyttigaste livsmedel och de flesta av oss behöver äta mycket mer at det. Det finns stort utrymme att öka produktionen av dessa. I regeringens livsmedelsstrategi vill man öka odlingen av svenska livsmedel som kan leda till fler jobb och  hållbar tillväxt i hela landet, samt ge konsumenter bättre förutsättningar att göra medvetna val.
För frukt och bär är det hög kvalitet som smak, utseende och hållbar het extra viktigt. Genom att ta analyser är det lättare att se till att plantorna får tillräckligt med näring i rätt balans.

Vilka analyser passar till bärodling i Växthus/Tunnel?

För att få en optimal tillväxt och skörd av växthusgrödor är det viktigt att använda bra kvalitet på gödselmedel och att ha ett anpassat recept till näringslösningen till just dina bär.

Det finns dock andra faktorer som kan påverka näringssammansättningen i rotzonen, så som klimat, odlingssubstrat, bevattning, dränering, skadedjur och sjukdomar.

Under odlingssäsongen uppstår olika omständigheter och anledningar till att justera receptet till näringslösningen, och det behovet kan variera från år till år.

För att ta reda på vilka justeringar som behövs är det viktigt att analysera:

Odlingssubstratet via en Spurwayanalys

Råvatten, utgående näringslösning, pressvatten och/eller dräneringsvatten via en Vattenanalys

Växt/bladmassa via en Plantsaftanalys

Vad får du ut av analyserna?

En vattenanalys visar pH-värdet, ledningstal, samt växnäringsämen (läs mer här). Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis går det att optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av till exempel natrium.

Vid råvattenanalys, som ska användas till näringslösning, så begär tilläggsanalys av alkalinitet. Alkalinitet är vattnets buffrande förmåga eller vätekarbonatjonhalt (HCO3–). Tillval klorid rekommenderas om analysen ska användas till att bedöma vattenkvalitet eller som grund för gödselrecept.

En spurwayanalys visar den mängd växtnäring visar lättillgänglig växtnäring för de närmaste veckorna-månaderna: pH, ledningstal, och växtnäringsämnen (läs mer här).

LMI har börvärden för jordgubbar, hallon, blåbär och många grödor som visar hur näringsvärdena bör ligga. Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden.

Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys, kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling.

Plantsaftanalysen (PS) visar plantans växtnäringsstatus just nu. För tunnelodling ger PS-analysen vägledning när det är dags att bladgödsla. Vid problem med stress hos plantat kan en PS-analys hjälpa dig att utelsuta om det beror på näringsbrist.

Analysen omfattar plantsaftens pH, ledningstal, och växtnäringsämnen (läs mer här). LMI har börvärden för jordgubbar, hallon, blåbär och många andra kulturer som visar hur näringsvärdena bör ligga.

Hur ofta och när bör analyserna tas?

Ju oftare analyserna tas, desto mer exakt blir gödselgivan.

En bra metod för att hålla koll på gödselvattningen är att ta prover med jämna mellanrum, till exempel varannan till var fjärde vecka beroende på kultur och odlingssystem.

För att få ut mest av analyserna är det är viktigt att ta proverna på samma dag och vid samma tid på dagen för att få jämförbara resultat.

Perioder då det kan också vara extra lämpligt att ta analyser är till exempel vid väderomslag eller när kulturen går från generativ till vegetativ fas, eller efter kraftig tillväxt eller om plantan har varit stressad.

Ladda ner följesedel!

Sluta gissa, mät!