Kundförsäkran för specifika produkter

rådgivning

Ämne: Ny lagstiftning EU 2019/1148 – Kundförsäkran

Bäste kund,

En del produkter som LMI säljer omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Syftet med denna lagstiftning är att förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen. Produkterna är listade i lagstiftningen som en sprängämnesprekursor med restriktioner, definierat som “Ett kemiskt ämne som kan användas för att göra sprängämne genom att tillsätta andra ämnen.” Lagen ska tillämpas från och med 1 februari 2021.

I bifogad lista hittar du produkterna som omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 och levereras av LMI AB.

I enlighet med lagstiftningen är LMI AB skyldig att informera er om att dessa produkter omfattas av denna lagstiftning, som en sprängämnesprekursor med restriktioner, och därför måste erhålla en kundförsäkran relaterad till er användning av denna produkt.

Som noteras i kundförsäkran får produkten endast användas i syfte som anges i den ifyllda kundförsäkran och endast säljas eller levereras till andra kunder om de gör en motsvarande kundförsäkran.

Privatpersoner måste ansöka om tillstånd från MSB för att kunna handla dessa produkter. Tillståndsnummer måste anges i kundförsäkran.

Detta måste vara oss tillhanda innan utleveranser kan ske.

Kundförsäkran kommer behöva förnyas varje nytt kalenderår.

För att hantera kundförsäkran använder sig LMI av ett digitalt formulär som signeras med Bank-ID.

Företagsrepresentanten skall fylla i ”Kundförsäkran” och alla personer som skall få lov att beställa produkter måste fylla i ”Kundförsäkran Inköpare” om det inte är samma person.

Mer information finns i själva formuläret.

Formulär – Digital Kundförsäkran Inom Sverige (Företagsrepresentant)

Formulär – Digital Kundförsäkran Inköpare Inom Sverige

SV – Dokument Kundförsäkran Inom EU utanför Sverige

Klicka här för att läsa mer om detta på MSB