Kundförsäkran för specifika produkter

rådgivning

Ny lagstiftning EU 2019/1148 – Kundförsäkran

Bäste kund,

En del produkter som LMI säljer omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 av den 20 juni 2019 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer. Syftet med denna lagstiftning är att förhindra olaglig tillverkning av sprängämnen. Produkterna är listade i lagstiftningen som en sprängämnesprekursor med restriktioner, definierat som “Ett kemiskt ämne som kan användas för att göra sprängämne genom att tillsätta andra ämnen.” Lagen ska tillämpas från och med 1 februari 2021.

I bifogad lista hittar du produkterna som omfattas av FÖRORDNING (EU) 2019/1148 och levereras av LMI AB.

I enlighet med lagstiftningen är LMI AB skyldig att informera er om att dessa produkter omfattas av denna lagstiftning, som en sprängämnesprekursor med restriktioner, och därför måste erhålla en kundförsäkran relaterad till er användning av denna produkt.

Viktigt att tänka på:

  • Privatpersoner måste ansöka om tillstånd från MSB för att kunna handla dessa produkter. Tillståndsnummer måste anges i kundförsäkran.
  • kundförsäkran måste vara oss tillhanda innan utleveranser kan ske.
  • Kundförsäkran kommer behöva förnyas varje nytt kalenderår.
  • För att hantera kundförsäkran använder sig LMI av ett digitalt formulär som signeras med Bank-ID.
  • Företagsrepresentanten skall fylla i ”Kundförsäkran” och fylla i dem inköpare utöver sig själv som är godkända att beställa, sen ska dessa inköpare fylla i ”Kundförsäkran Inköpare” för att bekräfta.

Mer information finns i själva formuläret nedan: