Peroxidstickor

Categories:

Beskrivning

Peroxidstickor

Peroxidstickor används att mäta peroxidhalt i vattenlösningar efter tillförsel av väteperoxid, för att mäta hur mycket som förbrukats. I odling av växthusgrönsaker bör nivån vara minst 10 mg/l vid droppställena.

Mätintervaller
Peroxid 1-100 mg/l

Förpackningsstorlek 100 st
Fabrikat Quantofix

Relaterade produkter