Bladanalys

Bladanalys

BESKRIVNING

Bladanalys mäter den totala mängden växtnäring i bladen. I vetenskapliga studier används ofta denna typ av bladanalys. Metoden är mest användbar i fleråriga kulturer, som frukt och bär, för att kunna jämföra näringsupptagningen mellan olika år. Till denna bladanalys tas oftast de yngsta fullt utvecklade bladen och analysen visar hur mycket näring som bladet har lagrat fram till provtagningen. Vi lämnar inga råd eller rekommendationer kring resultaten i bladanalys, men du finner börvärden för några växtslag nedan.

Ämnen som ingår i analysen: aluminium, bor, fosfor, järn, kalcium, kalium, kisel, koppar, magnesium, mangan, molybden, natrium, svavel, zink samt totalkväve och torrsubstanshalt. Totalkol kan analyseras som tilläggsanalys. Ämnena anges som mg/kg TS.

 

PROVTAGNING

Bladprov kan under mulna dagar tas när som helst på dagen. Soliga dagar bör provet tas tidigt på morgonen när plantan är saftspänd. Var noga med att händerna är rena och inte är insmorda med hudkräm. Plocka det yngsta fullt utvecklade bladet med bladskaft. Plocka från minst 10 plantor från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Om någon del av fältet avviker bör det övervägas att ta separat prov därifrån. Plocka blad från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Provmängd bör vara minst 100 gram. Stoppa provet i en plastpåse och förslut omedelbart efter provtagning. Skydda provet från solsken och förvara i kylskåp. Undvik att ta proverna i slutet på veckan om proverna ska skickas, så provet inte riskerar att ligga på posten över helgen.

 

FÖLJESEDEL

Bifoga följesedel med provnummer, provnamn, växtslag och utvecklingsstadium, och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

 

SVARSTID

Analyssvar för bladanalys lämnas per e-post ca 10 arbetsdagar efter att provet nått LMI.

 

 

BÖRVÄRDEN

Börvärden

Börvärden

 

För bättre läsbarhet högerklicka på bilden och öppna den i ny flik eller ladda ner filen nedan.  

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår