LMI är KRAV- och klimatcertifierade! Det betyder mindre klimatpåverkan för dig som användare av våra produkter och att du kan vara säker på att vi alltid gör vårt bästa för att minimera vår klimat- och miljöpåverkan. Välkommen att kontakta oss! 

  

Följande produkter är KRAV-godkända: 
 

Haifa SOP Bio kaliumsulfat, kristallin vattenlöslig 

Patentkali kalium- och magnesiumsulfat, granulerad 

Aminosol animaliskt proteinhydrolysat, flytande 

Nugro (fiskben och -blod) 

N-Max vegetabilisk flytande näring 

K-Max vegetabilisk flytande näring 

  

Övriga produkter som får användas i ekologisk odling enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2003/2003 

  

Borsyra, kristallin 

Bor Flytande boretanolamin, flytande 

Järnsulfat Melstar (för sprutning) 

Järnkelat DTPA 6% respektive 3%, flytande 

Järnkelat EDDHSA, pulver för inbladning i torvjord 

Kalciumklorid, kristallin 

Kopparsulfat, kristallin 

Mangankelat EDTA, flytande 

Mangansulfat, kristallin 

Natriummolybdat, kristallin 

Zinksulfat, kristallin 

Citronsyra, kristallin (för rengöring) 

 

Det finns vissa begränsningar för om och hur de får användas, se Nationella riktlinjer för ekologisk produktion (Bilaga 1 sid 152-155, länk nedan). Kalciumklorid får t ex bara användas i äppelodling, enligt KRAVs regler.  

 

Här finns sammanställningar från LRF respektive KRAV över gödselmedel för ekologisk odling: 

 

Nationella riktlinjer för ekologisk produktionhttps://www.lrf.se/nationellariktlinjer 

 

 

Här är länken till EU:s förordning om gödselmedel, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2003/2003. I ovanstående länkar hänvisas till denna. Mikronäringsämnen som är enkla, det vill säga ej en blandning av flera ämnen, som står med här får användas i ekologisk odling. Se sidan 64 Tabell E. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2003-20160929&qid=1494328816794&from=EN 

 

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår