Lista med produkter som kan användas i ekologisk odling. Det finns vissa begränsningar för om och hur de får användas, se Nationella riktlinjer för ekologisk produktion (Bilaga 1 sid 152-155, länk nedan).

Kalciumklorid

Kalciumklorid

27 % Ca

25 kg

Mangansulfat

Mangansulfat

246 g Mn/kg

25 kg

Mangankelat EDTA

Borsyra

Mn-EDTA

Borsyra

81 g Mn/l

175 g B/kg

20 L

25 kg

Bor 150

Boretanolamin

150 g B/liter

10 L

Järnsulfat Melstar

Järnsulfat

19,5 % Fe

25 kg

Järnkelat EDDHSA

Fe-EDDHSA

6 % Fe

25 kg

Järnkelat Fe7

Fe-HEEDTA

70 g Fe/l

20 L

Kaliumsulfat BiO

Patentkali

Kaliumsulfat

Kalimagnesia

420 g K/kg

25% K, 6% Mg

25 kg

25 kg

Kopparsulfat

Kopparsulfat

250 g Cu/kg

25 kg

Natriummolybdat

Svavelblomma

Natriummolybdat

Svavel pulver

400 g Mo/kg

99,95%

1 kg, 25 Kg

25 kg

Zinknitrat

Zinknitrat

250 g Zn/l

10 L

Zinksulfat

Nugro

 

Citronsyra

Zinksulfat

Fiskmjöl

 

För rengöring

 

272 g Zn/kg

NPK 8-4-6+mikro

25 kg

10 L (ej KRAV)

 

25 kg

 

 

 

 

Produkter som LMI tillhandahåller till ekologisk odling:

Här finns sammanställningar från LRF respektive KRAV över gödselmedel för ekologisk odling:

 

Nationella riktlinjer för ekologisk produktion:

https://www.lrf.se/globalassets/dokument/politik--paverkan/marknad-och-mervarden/ekologiskt/nationella-riktlinjer/nationella-riktlinjer-for-ekologisk-produktion_version-3_170320.pdf

 

KRAVs regler: http://www.krav.se/kravdrupal/sites/default/files/kravs_regler_2018.pdf se sid 92-99.

 

Nedan finns EU:s förordning om gödselmedel, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 2003/2003. I ovanstående länkar hänvisas till denna. Mikronäringsämnen som är enkla, det vill säga ej en blandning av flera ämnen, som står med här får användas i ekologisk odling. Se sidan 64 Tabell E.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:02003R2003-20160929&qid=1494328816794&from=EN

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår