Jordanalys (AL)

Jordanalys (AL)

AL-analysen visar mängden lättillgängligt fosfor, kalium, kalcium och magnesium som finns tillgängligt under de närmast kommande åren i jordens näringsförråd. Även jordens pH-värde och K/Mg-kvot anges. För fosfor och kalium anges klass, vilket är ett sätt att kategorisera halterna av dessa ämnen i jorden, och det används ofta som grund för gödsling inom lantbruket. Ler- och mullhaltiga jordar håller mera P och K, sandjordar har lägre halter.

Filer att ladda ner:

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår