Plantsaftanalys (PS)

Plantsaftanalys (PS)

BESKRIVNING

Plantsaftanalysen mäter mängden växtnäring som finns i växtsaften. Det ger ett mått på hur mycket näring som växterna kan omsätta de närmaste två till tre veckorna. Höga värden visar att det finns gott om tillgänglig näring i växtmediet/jorden medan sämre värden visar att näringstillgången börjar minska eller att plantorna har svårt att ta upp näringen. Ett lågt värde kan till exempel betyda att näringen är fastlagd i svårupptaglig form eller att jordtemperaturen är för låg (fosfor, järn och molybden).

Plantsaftanalys kan tas när som helst under odlingssäsongen. I intensivodlade kulturer upprepas provtagningen varannan till var tredje vecka så länge tillväxt sker. Det ger beslutsunderlag för bladgödsling, särskilt med svårupptagliga ämnen som lätt fastläggs i jorden/substratet. Vid dålig tillväxt eller misstanke om näringsbrist i jorden bör plantsaftanalysen kompletteras med Spurway jordanalys.

 

 

ANALYSENS UTFÖRANDE OCH OMFATTNING

pH och ledningstal mäts direkt i växtsaften.

Analysen omfattar pH, ledningstal, sockerhalt (Brixvärde), växtnäringsämnen: nitratkväve, ammoniumkväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel, kalcium, mangan, bor, koppar, järn, zink, molybden, kisel, natrium och aluminium. Ämnena anges i mg/liter växtsaft.

 

ÄLDRE BLAD

Det är de äldsta fullt aktiva bladen inklusive bladskaft som ska provtas. Det beror på att växten lagrar förråd av näringsämnen i äldre blad. Vid näringsbrist minskar förrådet och det syns i analysresultatet. I unga blad och skottspetsar är halterna lägre, men vid brist omlokaliseras näring dit och analys av unga blad visar därför inte bristen lika tidigt.

Variationen mellan ena bladet eller nästa är också större i unga växtdelar och att välja blad med rätt utvecklingsstadium blir då avgörande. I äldre blad spelar det inte lika stor roll om provtagning sker av det äldsta eller näst äldsta bladet eftersom halterna där inte skiljer sig så mycket åt. Högre näringsnivåer och mindre variation mellan olika äldre blad gör att eventuella provtagningsfel och analysfel minimeras när äldre blad tas istället för unga blad. 

 

PROVTAGNING:

Bladprov kan under mulna dagar tas när som helst på dagen. Soliga dagar bör provet tas tidigt på morgonen när plantan är saftspänd. Var noga med att händerna är rena och inte är insmorda med hudkräm. 

För i princip alla kulturer ska äldsta aktiva bladet provtas. Några undantag finns, se nedan. Både bladskiva och bladskaft ska tas med. Ta inte blad som börjar gulna eller vissna. Ta inte heller med smutsiga/jordiga blad eller blad som ligger mot marken (vid behov kan bladen sköljas fria från jord och torkas av med en handduk).  

Plocka blad från olika delar av den odlingsyta som provet ska representera. Om någon del av fältet avviker bör det övervägas att ta separat prov därifrån. 

 

Provtagning av stråsäd:                  

DC 28-30 före stråskjutning   klipp hela den nya tillväxta bladmassan 2-3 cm ovanför jordytan   
DC 37-39 klipp hela plantan ovan det äldsta bladet, tag ej med gula blad
Axgång klipp de två översta bladen inklusive mellanliggande strå (ej axet)

 

För växtslag med grova bladskaft såsom gurka, rabarber, selleri och tomat tas endast bladskaft (själva bladskivorna klipps genast bort). Av lök och morot provtas hela blasten. För huvudsallat ta hela huvudet (för isbergssallat och huvudkål ta äldsta aktiva bladet). För vallväxter ta hela ovanjordiska plantan. På fruktträd tas blad från nedersta fjärdedelen av vegetativa skott.

Provmängd bör vara minst 200 gram. Stoppa provet i en plastpåse och förslut omedelbart efter provtagning. Skydda provet från solsken och förvara i kylskåp. Undvik att ta proverna i slutet på veckan om proverna ska skickas, så provet inte riskerar att ligga på posten över helgen. Vid flera prov, märk proverna med provnummer/provnamn. 


FÖLJESEDEL

Bifoga följesedel med provnummer/provnamn, växtslag och utvecklingsstadium, och ange om det är från ekologisk odling. Kom ihåg att uppge namn och faktureringsuppgifter (inklusive organisationsnummer/personnummer), samt e-postadress till de personer som vi ska skicka resultaten till.

 

SVARSTID

Analyssvar för plantsaftanalys lämnas per e-post dagen efter att provet nått LMI. (provinlämning senaste kl 16.00!)

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår