Hur beräknar man mängden syra som behöver tillföras i näringslösningar?

Neutralisera 100 mg/l av alkalinitet (HCO3-) per 1000 liter bevattningsvatten:

Syraprodukt per 1000 l bevattningsvatten per 100 l stamlösning med 1:100 spädning
Fosforsyra 85% 0,10 liter 1,0 liter
Fosforsyra 75% 0,125 liter 1,25 liter
Magnofoss 0,17 liter 1,7 liter
Salpetersyra 62% 0,12 liter 1,2 liter
Salpetersyra 53% 0,145 liter 1,45 liter

Använd Effekt+ för att neutralisera alkalinitet (HCO3-) i sprutvätska:

För att minska alkaliniteten med 100 mg/l behöver man tillsätta 12 ml Effekt+ per 100 liter sprutvätska.

För att behålla en alkalinitet på 50 mg/l i råvattnet, tillför följande mängd Effekt+ (ml/100 l sprutvätska):

Alkalinitet Mängd Effekt+ (ml/100 l)
50 0
100 6
150 12
200 18
250 24
300 31
350 37
vattenanalys drop odlare