Räkna om näringsinnehållet från oxider till rent ämne!

I Europa deklarerar man gödselmedel i oxidform för flera ämnen.

Använd följande formler för att räkna ut det rena ämnet -> Uträkning:

P2O5 till P => P2O5/2,29

K2O till K => K20/1,2

MgO till Mg => MgO/1,66

SO3 till S => SO3/2,5

CaO till Ca => CaO/1,4