Räkna med densitet

Om densiteten är större än ett, blir priset högre per liter än per kg. Räkna om kilopris till literpris eller vice versa:

Exempel om en produkt kostar 18,00 kr/l, dividera med densiteten 1,41 kg/l och priset blir 12,77 kr/kg.

Uträkning: Literpris / densitet = kilopris

Kilopris x densitet = literpris

vattenanalys, torv, miljöanalyser