GrowClean

Avlagringar i bevattningssystem leder till ineffektivt vattenflöde och näringsupptag. Det betyder att gödsel blir kvar i systemet i stället för att ge näring till dina växter, samtidigt som växterna inte får tillräckligt med vatten.

Vill du spara in pengar på gödselmedel och slippa rengöra bevattningssystemet till din odling?

Världsläget har lett till att priser på till exempel el och gödselmedel har ökat. För odling i växthus, i tunnlar, eller på friland är alla knep för att spara pengar värdefulla.

Haifa GrowClean är en ny innovativ produkt på marknaden som ger dina växter näring samtidigt som det håller ledningarna rena från mineralavlagringar. En annan fördel med produkten är att du inte behöver addera extra syra för att sänka pH.

Med Haifa GrowClean kan du spara pengar tack vare innehållet av polyfosfat som gör andra näringsämnen som magnesium och kalcium mer tillgängliga för plantan, och du inte behöver använda andra produkter som Väteperoxid* för att rena ditt system. Användning av Haifa GrowClean i låg dos under hela säsongen håller ditt bevattningssystem rent och ökar näringsupptaget samt vattenflödet.

* Om ditt bevattningssystem har mycket organiska avlagringar kan användning av väteperoxid vara nödvändigt innan påbörjad användning av Haifa GrowClean.

Vid högre dos gynnas även den vegetativa tillväxten hos dina plantor. Detta gäller tillväxtfasen innan blom på kulturer som ger frukt, samt under hela växtperioden för kulturer som inte blommar

Hur fungerar Haifa GrowClean?

Produkten innehåller 50% fosfat och 50% polyfosfat. Problemet med fosfatgödsel är att det lätt kan skapa fällningar tillsammans med magnesium och kalcium, vilket kan leda till magnesiumbrist och kalciumbrist.

Polyfosfat är uppbyggt via kedjor och stabiliserar näringsämnena i rotzonen tills de är tillgängliga för rötterna att tas upp till plantan, detta gäller även katjoner till exempel kalcium och magnesium. När ett polyfosfat i rotzonen hydrolyserar till ortofosfat blir fosfatet och katjonerna tillgängliga.

Polyfosfatet säkerställer även att näringsämnen som redan har fällts ut återupplöses. Odlare som använt produkten har upplevt en förbättrad effektivitet av de övriga näringsämnena som används. Produkten visar effekt redan efter några veckor. Prova du med!

Fördelar:

  • Det rengör ditt bevattningssystem och förhindrar mineralavlagringar

  • Alla näringsämnen är tillgängliga och förblir tillgängliga
  • Färdig att använda: att tillsätta extra syra till systemet är inte nödvändigt

  • Kan tillsättas direkt i gödseltanken
  • Låg natriumhalt
By Published On: december 8, 2022Categories: Växthus

Related Posts