Jordgubbar – Gödslingsråd

Jordgubbar kan odlas på flera olika sätt och det ger dem åtskilliga förutsättningar för att nå optimal tillväxt. Hur man odlar bestäms av odlaren, odlingsplatsen och dess förutsättningar.

På friland planteras jordgubbarna direkt i marken och samma planta kan ge skörd i flera år. I tunnel och växthus blir det allt vanligare med table-top och substratodling där plantorna byts ut varje år. I substratodling används bland annat torv eller kokosfiber.

När det gäller sorter av jordgubbar, finns det de som producerar hela säsongen (remonterande) till exempel Flavori och de som ger en skörd per säsong till exempel Malwina och Rumba.  Valet av sort beror på odlarens preferenser och förutsättningar.

Jordgubb

Gödselbevattning

Droppbevattning rekommenderas då plantan får vatten direkt till rötterna och vattenbehovet minskar därmed markant. Att gödsla via droppbevattingssystemet är effektivt då näringsämnena ges i den form som är tillgängliga för växten.

Generellt rekommenderas två olika recept till jordgubbsodling, ett vegetativt och ett generativt. Det första receptet används från våren till dess att jordgubbarna börjar blomma (vegetativt stadie), här rekommenderas Poly-Feed SOLO 14-4-21. Det andra receptet används från blomning till avslutad skörd (generativt stadie), här rekommenderas Poly-Feed PAVANE 9-6-32. Om du har mindre än 100 mg/l Ca i råvattnet kompletteras Poly-Feed med Haifa Cal (kalksalpeter).

Det är fördelaktigt att använda två kar till att blanda näringslösning men Magnofoss kan blandas i samma kar som kalcium. Annars är det en grundregel att blandningar där kalcium blandas tillsammans med sulfater och/eller fosfater kan bilda utfällningar. Om ditt råvatten har ett högre pH-värde än 6,5 bör du använda salpetersyra, fosforsyra, Magnofoss eller Kalciofoss.

För att ta reda på pH, alkalinitet och näringsinnehåll i ditt råvatten rekommenderar vi att göra en vattenanalys. Baserat på din råvattenanalys kan vi hjälpa dig att göra ett recept anpassat till din jordgubbsodling.

Produktförslag Droppbevattning

 • Haifa cal (kalksalpeter)

 • Multi-K Reci (Kalisalpeter)

 • Magnofoss (magnesiumfosfat)

 • Micro+ (vi säljer även enkla mikronäringsämnen)

Dessa kan då blandas i ett och samma kar.
Magnofoss går att blanda tillsammans med kalcium då fosfaten i produkten kommer ifrån fosforsyra. OBS! Magnofoss bör tillsättas före kalcium för att det inte ska bli utfällningar. I denna mix ingår inte svavel som behöver tillföras separat.

Kolla substratet eller jorden ni ska odla i. Kanske är den redan gödslad med svavel om inte så kan Patentkali (Kalimagnesia) användas. Om du är osäker kolla med en Spurwayanalys.

Jordgubbplanta

Ett annat gödslingsprogram baserat på fullgödselmedel kan se ut så här:

 1. Poly-feed SOLO eller Poly-feed PAVANE
 2. Haifa cal (kalksalpeter) – separat kärl

I substratodling kan det behövas extra mikronäringsämnen och kan därför vara lämpligt att addera Micro+ (vi säljer även enkla mikronäringsämnen).

Bladgödsling

För att uppnå en riklig skörd av jordgubbar på friland, kan man komplettera med bladgödsling. Under våren och hösten är det mest relevant att bladgödsla då de kan innebära stora temperaturskillnader och rejäla nedbördsmängder vilket hämmar jordgubbsplantans optimala upptagningsförmåga av näringsämnen. Genom att gödsla på rätt sätt och vid rätt tidpunkt kan det bidra till en större skörd, förbättrad kvalitet och hållbarhet på jordgubbarna.

Exempel på lämpliga produkter från LMI:

 • Kalciofoss
 • Magnofoss
 • Aminosol
 • Ferrovital
 • Micro+ (vi säljer även enkla mikronäringsämnen)
 • Haifa Stim KIR

Relaterade produkter:

By Published On: maj 10, 2024Categories: JordgubbTags: ,

Related Posts