Kaliumnitrat Multi-K Reci

BESKRIVNING

Multi-K Reci är mycket ren kaliumnitrat med extremt låg natriumhalt (högst 0,03 %)!

Kalium och kväve är de ämnen som växten behöver och förbrukar mest av. Tillför vår vattenlösliga kaliumnitrat i alla näringslösningar! Fördelen är att du får hög halt kalium som behövs i blommande och fruktbärande kulturer. 

 

Fördelar med Multi K Reci

  1. Kalium tillsammans med nitrat tas snabbare upp av rötterna
  2. Nitraten i Multi-K minskar upptagningen av klorid från markvätskan eller bevattningsvattnet
  3. Tack vare sitt låga saltindex, minskar Multi-K behovetav bevattning och sparar vatten
  4. Multi-K kaliumnitrat kan blandas säkert med alla vattenlösliga gödselmedel
  5. Multi-K är pionjären bland gödselmedel med kaliumnitrat! Det var Haifa som introduceradeanvändning av kaliumnitrat som gödselmedel på 60-talet

 

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Multi-K Reci används i näringslösningar till alla kulturer som får näringsbevattning. Kan också användas till bladgödsling.

 

REKOMMENDATION

Standarddos av Multi-K Reci är 200-400 mg kalium/l näringslösning, eller 50-100 kg kaliumnitrat/1000 l stamlösning (vid en utspädning på 1:100).

För bladgödsling används 10-25 kg/ha i 200-400 l vatten. Var uppmärksam på risken för brännskador.

På grund av den höga halten nitrat så är produkten klassad som oxiderande ämne och måste transporteras som farligt gods.


 

TEKNISK INFORMATION

Ämne

Innehåll vikt %

N-tot

13,5 %

NO3-N

13,5 %

K

Na

 

 38,6 %

<0,03%

 

Blandbarhet

 

Lättlöslig

 

Förpackning

pH

25 kg, 500 kg storsäck

neutral

Form

Enhet

Kristallin

Kg

Filer att ladda ner:

Är du intresserad kan du ringa 042 - 29 20 05 eller maila info@lmiab.com för att få veta mer.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår