Kaliumsulfat

Categories: ,

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kaliumsulfat Haifa SOP Bio används i näringslösningar till både bevattning och bladgödsling för att tillföra växtnäringsämnena kalium och svavel.
När kvävetillförseln behöver begränsas, t ex vid blomning, fruktbildning och i slutet av växtsäsongen, så är kaliumsulfat en utmärkt kvävefri kaliumkälla. Det ger också värdefullt svavel till kulturen/grödan.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA KALIUMSULFAT SOP BIO
Kalium förbättrar plantans tolerans mot torka, frost, skadegörare och ger då ökad skörd. Möjligheten att styra kalium/kväve-kvoten ger också förutsättningar för en bättre kvalitet, hållbarhet och högre sockerinnehåll i växten.

Svavel ingår som en beståndsdel i vissa aminosyror och är därför helt avgörande för växtens förmåga att producera protein. Svavel ingår t ex också i fettproduktionen och i energiöverföringsreaktioner i cellerna. Svavelinnehållet gör kaliumsulfat extra lämpligt för växtslag som kålväxter, lökväxter, solros m fl, eftersom de tillverkar svavelrika organiska föreningar som skyddsämnen.

Beskrivning

BESKRIVNING
Vattenlöslig kristallin kaliumsulfat, avsedd för användning i näringslösningar och till bladgödsling. Produkten Kaliumsulfat är tillverkad av naturliga mineraler genom fysikalisk extraktion och får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 848/2018. KRAV-godkänd.

REKOMMENDATION
Droppbevattning: upp till 100 kg/1000 l stamlösning med en utspädning på 1:100 före utvattning. Kaliumsulfat Haifa SOP BIO löser sig lätt och det går snabbt att lösa 100 kg i 1000 liter vatten.
Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera växtnäringen innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

För bladgödsling: 3-5 kg/ha i minst 200-400 l vatten. Provspruta först för att undvika brännskador. Provblanda alltid före användning tillsammans med andra växtskydds- eller växtnäringsprodukter.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

Blanda inte kaliumsulfat med gödselmedel som innehåller kalcium, eftersom det då bildas fällning av gips (kalciumsulfat).

Högsta tillåtna giva med avseende på tungmetallinnehåll eller växtnäringsinnehåll är: 2000 kg/ha.

TEKNISK INFORMATION
Förvaring: Förvaras torrt i sluten förpackning.

Ämne                         Innehåll vikt%
K                                                  42%
SO4-S                                        18 %

Blandbarhet            Ej med kalcium
Förpackning            25 kg säck, 1200 kg/pall
Form                         Kristallin
Densitet                    –
pH                             3,6
Enhet                        Kg
Farligt gods             Nej
Övrigt                        –

Relaterade produkter