N-MAX KRAV

Categories: ,

Beskrivning

N-MAX,  EN FLYTANDE ORGANISK GÖDNING FÖR EKOLOGISK ODLING
N-Max är flytande organisk gödning av vegetabiliskt ursprung, för utvattning i ekologisk odling. Innehåller vegetabiliska beståndsdelar från konventionellt lantbruk, från sockerrörsmelass, protamylasse från potatis och citronsyra. Inga beståndsdelar innehållande GMO har tillsatts. Får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 848/2018.

Till fruktbärande växtslag kan Pioner N-Max t ex kompletteras med kaliumsulfat Haifa SOP BIO.

Då organisk gödning inte ger ett ledningstal så måste dosering ske som ett fast blandningsförhållande. Till exempel en promille N-Max (7% N) = 70 ppm N i näringslösningen. Blanda först en stamlösning med t ex 5 l i 100 l vatten. Vattnas sedan ut med önskad utspädning, t ex 1:50.
Utspädd produkt ska förbrukas inom en vecka. Vattna med rent vatten i den sista vattningen för dagen så att se till att droppsystemet blir rent. Installera ett filter och använd eventuellt ”svettslang/fuktslang” för utvattning av gödning och droppslangarna bara till vatten, för att undvika problem med igenväxning i slangarna.
Kan också användas till bladgödsling på friland: 20 l/ha var 7-10 dag i 400-600 l vatten.
Serien Pioner organisk gödning innehåller flera olika produkter, men för närvarande är produkterna K-Max och N-Max KRAV-märkta.

REKOMMENDATION
Droppbevattning: Blanda först en stamlösning med t ex 5 l i 100 l vatten. Vattnas sedan ut med önskad utspädning, t ex 1:50. Skölj efteråt med rent vatten.
Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera växtnäringen innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

Bladsprutning 20 l i 400-600 l vatten per ha. Upprepas med 7-10 dagars mellanrum. Provblanda alltid före användning tillsammans med andra växtskydds- eller växtnäringsprodukter.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

Högsta tillåtna giva med avseende på tungmetall- eller växtnäringsinnehåll är 1800 l/ha.

TEKNISK INFORMATION
Förvaras svalt, men över 5oC. Hållbarhet max 1 år.

Ämne Innehåll vikt-%
N 7,4
P 1,0
K 1,8
Ca 0,5
Mg 0,2
S 0,2
K/N-kvot 0,3

Densitet 1,22 kg/l.
Ursprungsland UK.

Relaterade produkter