Plantsaftanalyser med i Guinness världsrekordförsök

Plantsaftanalyser bidrog till hög placering i Guinness världsrekordförsök

LMI är tillsammans med några andra företag stolta sponsorer till Projekt GWR 18’s deltagande i världsrekordförsöket 2022 i höstvete, som fick en utmärkt placering i försöket. Vi har sponsrat försöket med plantsaftanalyser, för att bidra till bästa möjliga resultat. Vagn Lundsteen på AgroPro har drivit projektet. 

vetefält

Vagn Lundsteen har varit privat lantbruksrådgivare sedan 1999 och 2014 startade han sin nuvarande firma AgroPro Danmark som är en av Danmarks största rådgivningsfirmor, och har kunder på 150.000 ha i Danmark. I sin rådgivning använder Vagn och kollegorna ny kunskap från t ex Tyskland och Storbritannien som provas direkt i fält i Danmark. AgroPro inväntar inte flera års danska försök, då skulle de ligga bakefter hela tiden.

Vagn Lundsteen AgroPro

AgroPro har deltagit i Guinness World Record försök för rekordskörd av höstvete tre gånger med sitt projektet GWR18 där Vagn Lundsteen är ledare. Se deras danska facebooksida (sök: Projekt GWR 18). Världsrekordförsöket avser genomsnittsskörd på minst 8 ha odling av höstvete. Senaste gången de deltog var förra året (2022) och de lyckades nå den fantastiska placeringen 3:e plats bland YEN:s medlemmar (252 st). YEN, Yield Enhancement Network, är ett nätverk av lantbrukare, rådgivare och forskare (främst i Europa) som strävar efter att hela tiden förbättra odlingen genom dokumentation och uppföljning.

Brons medalj guinness record

Hur gick försöket 2022?

Den 21 juni 2022 bedömde Vagn och Projekt GWR 18 att målet på 18 ton/ha var inom räckhåll. Men det är på slutet som det avgörs om allting går på räls eller om det kommer någon begränsande faktor. Det kom en torkperiod och nederbördsmängden räckte inte till för att omvandla all energi i grödan till korn. Slutresultatet blev 16,3 ton/ha vilket är fantastiskt bra! Proteinmängden blev 12,7% mot normala 10,5 vid den skördenivån, vilket tros vara en följd av de uteblivna regnen. Den höga proteinhalten indikerar att skörden hade kunnat bli ännu högre om nederbörden hade varit rikligare.

Vinnare till världsrekordet i höstvete blev Tim Lamyman från Norra delen av England och han lyckades skörda 17,95 ton/ha. Han har tidigare också vunnit världsrekord för både höstkorn och raps. Vi frågade Vagn om vad som utmärker Tim Lamyman, som kan ha bidragit till hans framstående resultat. Svaret är att Tim har en formidabel förmåga att läsa av och styra växten kontinuerligt. Varje vecka bladgödslar han plantorna med låga doser av olika makro- och mikronäringsämnen som hela tiden påverkar tillväxten, efter plantornas behov.

vete fält

Även Vagn Lundsteen förespråkar regelbunden bladgödsling av grödan. I sin rådgivning rekommenderar han bladgödsling till sina kunder utifrån resultaten i plantsaftanalyserna. Också i världsrekordförsöket grundade han besluten om bladgödsling på upprepade plantsaftanalyser, som visar upptagningen av växtnäring under den allra senaste tiden före provtagning. Han menar att ämnen som bor och molybden är mycket viktigare än man tror även i spannmål! Han tillförde också lite extra kväve varje gång eftersom kväve driver på upptagningen av andra växtnäringsämnen.

Kort om Vagns karriär:

2003 – startade han tillsammans med två vänner ett rådgivningsföretag.
2010 – startade han en politisk organisation ”Baeredyktig landbrug” på grund av den press som politikerna ställde på lantbrukare inom miljöområdet, och inom kort hade organisationen fått 4000 medlemmar. Under 4 år var Vagn chef där.
2014 – startade han AgroPro Danmark
By Published On: april 21, 2023Categories: Plantsaftanalys

Related Posts