Ammoniumsulfat

Categories: SKU: 10003

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Ammoniumsulfat används i näringslösningar för att tillföra växtnäringsämnena kväve och svavel. Används främst till växtslag som trivs vid låga pH-värden, framför allt blåbär. Ammoniumsulfat har en surgörande effekt på markvätskan när växten och/eller jordkolloider tar upp ammoniumjonerna och samtidigt avger vätejoner.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA AMMONIUMSULFAT
Ammoniumsulfat används i näringsbevattning som växtnäringskälla för kväve och svavel när man vill sänka eller bibehålla ett lågt pH-värde i jorden/substratet.Kväve används av växten i proteinsyntesen och i enzymer. Svavel ingår som en beståndsdel i vissa aminosyror och är därför också viktig för proteinsyntesen. Svavel ingår även i fettsyntesen och i energiöverföringsreaktioner i cellerna.

Beskrivning

BESKRIVNING
Kristallin ammoniumsulfat, avsedd för användning i näringslösningar. Har en surgörande effekt i jorden/substratet.

REKOMMENDATION
Normal dos av kväve i näringslösning är 100 mg/l. Om hela mängden kväve skulle tillföras som ammoniumsulfat så behövs 0,5 g/l näringslösning eller 50 kg/1000 l stamlösning (vid en utspädning på 1:100). Tänk dock på att ammonium är syrekrävande och kan orsaka syrebrist i näringslösningen, särskilt under varma betingelser. Välj därför en lägre dos!

I frilandsodling räknar man med ett behov på 50 kg kväve i en blåbärskultur som ger full skörd. För 3-4-åriga buskar behövs 20-30 kg/ha.
Undvik användning till bladgödsling eftersom ammoniumsulfat lätt orsakar brännskador.

Viktigt! Blanda inte ammoniumsulfat med gödselmedel som innehåller kalcium, eftersom det då bildas fällning av gips (kalciumsulfat). Tillför inte ammoniumrika gödselmedel i direkt anslutning till kalkning eftersom kalkens höga pH-värde orsakar ammoniakavgång.

Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

TEKNISK INFORMATION
Ämne Innehåll vikt %
NH4-N 21 %
SO4-S 24 %

Blandbarhet Ej med kalcium
Förpackning 25 kg säck, 1200 kg/pall
Form Kristallin
Densitet –
pH –
Enhet Kg
Farligt gods Nej
Övrigt –

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Ammoniumsulfat”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter