Borsyra

Categories: SKU: 10005

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Borsyra används till bladgödsling i frilandsgrödor och för näringsbevattning i växthus och på friland.

Beskrivning

BESKRIVNING
Används som borgödselmedel. Ämnet räknas som utfasningsämne, eftersom det är reproduktionstoxiskt. Utfasningsämnen är kemiska ämnen som inte bör användas p g a att även exponering av små doser leder till stor risk för ärftliga mutationer eller skador på reproduktionen (på fruktsamheten eller på utvecklingen av embryo/foster/barn) eller skador som på sikt kan utvecklas till cancer.
Om möjligt, använd istället vår produkt Bor Flytande, som är en flytande formulering av bormonoetanolamin, som medför mindre risk för inandning.

REKOMMENDATION
Normaldos till bladgödsling är 1-2 kg/ha.
Dos i näringslösningar är normal 0,3-0,5 ppm, vilket motsvarar 17-29 gram/100 l stamlösning som före utvattning späds ut med ett blandningsförhållande på 1:100.
Går att blanda med ett flertal gödsel- och bekämpningsmedel, men provblanda alltid mindre mängder först.

Rutingödsling kan orsaka förgiftningssymptom hos plantorna, varför behandling alltid bör föregås av jordanalys eller plantsaftanalys.
Vi rekommenderar spurwayanalys på jorden för att bedöma växtnäringsbehovet före gödsling.
Plantsaftanalys rekommenderas under odlingssäsongen för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

TEKNISK INFORMATION
Ämne                Innehåll %
Bor                            17,5 %

Blandbarhet    Vattenlöslig
Förpackning    25 kg
Form                 Kornigt pulver
Densitet            1,0 kg/l
pH                     5,1
Enhet                Kg
Farligt gods     Nej
Övrigt               Giftigt!

 

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Borsyra”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter