Effekt+

Categories: SKU: 50031

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

  • Effekt+ används som tillsatsmedel i vattnet vid växtbesprutning med t ex järn, mangan och vissa svampmedel.
  • Effekt+ har en pH-sänkande effekt, vilket förbättrar upptagning i bladen av växtnäringsämnen och vissa kemiska bekämpningsmedel.
  • pH-reglering av sprutvätskan är extra viktigt vid användning av vatten som innehåller höga halter av vätekarbonatjoner (hög buffrande förmåga, alkalinitet).
  • Genom att tillsätta Effekt+ så sänks pH-värdet och vätekarbonatjonerna avgår till luften som koldioxid. Därmed förhindras utfällningar och avlagringar.
  • Många kemiska bekämpningsmedel fungerar bättre vid lägre pH. Halveringstider hos vissa typer av bekämpningsmedel kan förlängas. Växtnäringsämnen hålls i lösning vid rätt pH och på så vis blir de mera lättupptagliga för växten.
  • Skicka vattenprov till oss för en vattenanalys med Alkalinitet för att ta reda på hur mycket Effekt+ du behöver. Se även tabell nedan. 👇 

Beskrivning

BESKRIVNING
Effekt+ är en buffrande pH-regulator som används till att surgöra sprutvätska till lämpligt pH-värde.

REKOMMENDATION
Normaldosering: 1-3 l/400 l vatten per ha, beroende på vattnets buffrande förmåga. OBS! Vid användande av regn- eller ytvatten är doseringen betydligt mindre.
För att minska alkaliniteten med 100 mg/l behöver man tillsätta 120 ml Effekt+/1000 l sprutvätska. Nedanstående tabell visar hur mycket Effekt+ man ska tillföra vid olika alkalinitet i vattnet, och samtidigt behålla en alkalinitet på 50 mg/l.

Alkalinitet Mängd Effekt+ (ml/1000 l)
50 0
100 60
150 120
200 180
250 240
300 300
350 370När Effekt+ kombineras med olika kemikalier, följ bruksanvisningarna noga. Normalt tillförs buffrande tillsatsmedel som Effekt+ efter “wetting powders” (WP) och “dispersable granules” (WDG), men före “liquid flowables” (SC, SE) och “emulsifiable concentrates” (EC). Till slut tillsätts vätmedel, t ex vår produkt Ekovett.

Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

TEKNISK INFORMATION
Färglös vätska med frän lukt.

Innehåll              Organiska syror och salter av organiska syror
Blandbarhet       Blandbart med de flesta produkter
Förpackning      10 L, 1000 L
Form                   Flytande
Densitet              1,24 kg/l
pH                        2,3
Enhet                   Liter
Farligt gods        Nej
Övrigt                  Frätande

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Effekt+”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter