Haifa GrowClean

Categories: SKU: 10247

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Haifa GrowClean används för att förbättra fosfortillgängligheten, för att hålla ledningarna rena från beläggningar och vid hög dos för att förbättra den vegetativa tillväxten.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA POLYFOSFAT?
Fosforn i vanliga gödselmedel som MAP, MKP och fosforsyra består av fosfatjoner (i formen ortofosfat). Fosfatjoner bildar lätt förening med kalcium och magnesium och fälls ut som kalciumfosfat eller magnesiumfosfat. Så snart de fällts ut blir de otillgängliga för växten och vi ser då lägre fosforhalter i vattenanalysen. Fällningen kan fastna i ledningarna eller till och med orsaka stopp.

Höga halter av fosfor och/eller höga pH-värden påskyndar utfällning. Tillförsel av mera fosfor hjälper inte eftersom utfällningsreaktionen ökar vid högre halter. pH-värdet i näringslösningen måste hållas under 6,4 för att hålla fosfor i lösning. Efter introduktionen av produkter med polyfosfat har många odlare sett att polyfosfat i låg dos håller ledningarna rena från beläggningar och en högre dos ger extra vegetativ växt till plantorna. Nackdelen med tidigare polyfosfatprodukter är att de har högt pH-värde som behöver kompenseras med extra syra. Med introduktionen av Haifa GrowClean försvinner den här nackdelen. Haifa GrowClean är en neutral produkt och har mycket låg halt natrium.

Beskrivning

BESKRIVNING
Vattenlösligt gödselmedel av polyfosfat med renande effekt och för bättre fosfortillgänglighet.
pH-neutral produkt med 50% av fosforn i polyfosfatform, 50% som fosfat.

REKOMMENDATION
Standarddos är 31-62 mg fosfor/l eller ca 25-50 kg Haifa GrowClean/1000 l stamlösning (vid en utspädning på 1:100). Om produkten används från start i helt rent ledningssystem så räcker 15,5 mg/l för att hålla systemet rent.

Blanda inte Haifa GrowClean i samma stamlösning som Kalksalpeter. Magnesiumprodukter kan tillsättas i samma kar, men vid hög alkalinitet måste syra tillsättas. Kelaterade mikronäringsämnen tillsätts företrädesvis i det andra gödselkaret.

Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

TEKNISK INFORMATION
Ämne                Innehåll vikt %
N-tot                                       5,5
NO3-N                                   5,0
P                                            13,6
K                                            33,5
Na                                max 0,1%
Cl                                 max 0,2%

Blandbarhet           Ej med kalksalpeter
Förpackning           25 kg säck, 1200 kg/pall
Form                        Kristallin
Densitet                   –
pH                            Neutral
Enhet                      Kg
Farligt gods            Nej
EC vid 1 ‰             1,1 mS/cm
Övrigt                      –

 

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Haifa GrowClean”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter