Järnkelat DTPA 6%

Categories: SKU: 50148

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Syntetiska järnkelat är stabila molekyler som inte bryts ner så snabbt. Det gör dem lämpliga att använda i odlingssubstrat och i näringslösningar. Naturliga kelat som t ex järncitrat bryts ner av mikrobiologisk aktivitet och rekommenderas därför endast till bladgödsling.

Vissa syntetiska kelater kan även användas för bladgödsling på friland, t ex DTPA.

Beskrivning

FÖRDELAR
• Ger god tillgång till växttillgängligt järn för dina växter
• Hjälper dig undvika järnbrist till krävande växtslag
• Järn är liksom många andra mikronäringsämnen aktiva i enzymreaktioner i cellerna och även viktiga för växtens motståndskraft mot sjukdomar.

BESKRIVNING
Syntetiska järnkelat består av järn som är bundet till organiska molekyler, ”kelat”, som komplexbinder järnet och håller det i en vattenlöslig form. Det finns olika kelater som är stabila inom olika pH-intervall. För gödslingsändamål bör kelaterna klara pH-intervall 3,0-7,5. Kelaterna DTPA, HEEDTA och EDDHSA klarar dessa krav. Vi säljer följande produkter:

Fe-DTPA 6% (72 g/l) Flytande 12,8 kg (densitet 1,28 kg/liter)
Fe-DTPA 3% (39 g/l) Flytande 12,6 kg (densitet 1,26 kg/liter)
Järnkelat EDDHSA 6% (60 g/kg) Fast produkt för inblandning i odlingssubstrat, 25 kg

REKOMMENDATION
Doser:
• Fe-DTPA 3%: 66 ml/1000 liter bevattningsvatten motsvarar 2 ppm järn i näringslösningen.
• Fe-DTPA 6%: 33 ml/1000 liter bevattningsvatten motsvarar 2 ppm järn i näringslösningen.
Blanda inte järnkelat i stamlösning med syra som ger pH under 3.

Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

Kan också sprutas ut med 1-10 l/ha som bladgödsling.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att kontrollera behovet av tillförsel av järn och andra växtnäringsämnen till bladgödsling. Efter några veckor (minst två veckor) kan nytt prov skickas in för analys. Vid behov får behandlingen upprepas.

TEKNISK INFORMATION
Ämne                    Innehåll vikt %
Fe                                           3-6 %

Blandbarhet       Blandbart med de flesta gödselmedel
Förpackning       ca 12 kg i dunk respektive 25 kg i säck
Form                    Flytande respektive fast
Densitet               se ovan
pH                        Fe-DTPA pH 5-9
Enhet                   Kg
Farligt gods        Ja
Övrigt                  Fe-DTPA är klassat som frätande

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Järnkelat DTPA 6%”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter