Kaliumbikarbonat

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Kaliumbikarbonat används för pH-justering uppåt i bevattningsvatten och näringslösningar gjorda på kalkfattigt vatten och ger samtidigt tillskott av kalium.

 

REKOMMENDATION

Med kaliumbikarbonat kan du höja pH-värdet till önskad nivå. Bikarbonat ger ett stabilt pH-värde i lösningen.

För att nå ett pH-värde kring 5,8 så siktar man på att hålla en bikarbonathalt (alkalinitet) på 50 mg/l.

Normaldosering: 82 gram kaliumkarbonat per 1000 l bevattningsvatten eller 820 g kaliumkarbonat i 100 l stamlösning som sedan späds ut 100 gånger (1:100) ger en bikarbonathalt på 50 mg/liter. Om det har tillförts någon sur produkt till vattnet kan dosen behöva ökas.

Kaliumbikarbonat måste blandas i eget stamlösningskar och tillföras näringslösningen i utspädd form. Vid blandning med andra växtnäringsämnen i stamlösning skulle bikarbonat annars bilda fällning med fosfater (magnesiumfosfat fälls ut p.g.a. högt pH-värde om bikarbonat tillsätts till stamlösningen) och med kalcium (kalciumkarbonat).

 

Liten kemilektion: För att få stabilt pH-värde krävs ett buffertsystem med syra och bas för att stabilisera pH-värdet. Om det tillförs vätejoner (surt) så kommer de neutraliseras av basen. Om det tillförs hydroxidjoner (basiskt) så kommer de neutraliseras av syran. Kolsyra, bikarbonatjoner och karbonatjoner bildar ett sådant system. Om du har bikarbonatjoner i näringslösningen och det tillförs vätejoner så kommer det bildas kolsyra. Om det tillförs hydroxidjoner så kommer det frigöras en vätejon från bikarbonatet och det bildas karbonatjoner samtidigt som hydroxidjonen neutraliseras. På det här viset kommer förhållandet mellan dessa joner ändra sig utan att pH-värdet ändras nämnvärt.

Tillförsel av syra: HCO3- + H+ à H2CO3
Tillförsel av bas:  HCO3- + OH- à CO32-+ H+ + OH- à CO32-+ H2O


TEKNISK INFORMATION

Ämne

Innehåll vikt %

Kalium

38 %

 

Blandbarhet

Densitet

Farligt gods

Vattenlösning

 

Nej

Förpackning

pH

Övrigt

25 kg

9-10

 

Form

Enhet

 

Kristallin

Kg

 

Filer att ladda ner:

Är du intresserad kan du ringa 042 - 29 20 05 eller maila info@lmiab.com för att få veta mer.

För att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser placerar vi cookies på din dator, telefon eller läsplatta.

Läs mer om vår personuppgiftspolicy genom klicka här

Jag förstår