Kaliumbikarbonat

Categories: SKU: 10214

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kaliumbikarbonat används för pH-justering uppåt i bevattningsvatten och näringslösningar gjorda på kalkfattigt vatten och ger samtidigt tillskott av kalium.

Beskrivning

REKOMMENDATION
Med kaliumbikarbonat kan du höja pH-värdet till önskad nivå. Bikarbonat ger ett stabilt pH-värde i lösningen.
För att nå ett pH-värde kring 5,8 så siktar man på att hålla en bikarbonathalt (alkalinitet) på 50 mg/l.
Normaldosering: 82 gram kaliumkarbonat per 1000 l bevattningsvatten eller 820 g kaliumkarbonat i 100 l stamlösning som sedan späds ut 100 gånger (1:100) ger en bikarbonathalt på 50 mg/liter. Om det har tillförts någon sur produkt till vattnet kan dosen behöva ökas.
Kaliumbikarbonat måste blandas i eget stamlösningskar och tillföras näringslösningen i utspädd form. Vid blandning med andra växtnäringsämnen i stamlösning skulle bikarbonat annars bilda fällning med fosfater (magnesiumfosfat fälls ut p.g.a. högt pH-värde om bikarbonat tillsätts till stamlösningen) och med kalcium (kalciumkarbonat).

Liten kemilektion:

För att få stabilt pH-värde krävs ett buffertsystem med syra och bas för att stabilisera pH-värdet. Om det tillförs vätejoner (surt) så kommer de neutraliseras av basen. Om det tillförs hydroxidjoner (basiskt) så kommer de neutraliseras av syran. Kolsyra, bikarbonatjoner och karbonatjoner bildar ett sådant system. Om du har bikarbonatjoner i näringslösningen och det tillförs vätejoner så kommer det bildas kolsyra. Om det tillförs hydroxidjoner så kommer det frigöras en vätejon från bikarbonatet och det bildas karbonatjoner samtidigt som hydroxidjonen neutraliseras. På det här viset kommer förhållandet mellan dessa joner ändra sig utan att pH-värdet ändras nämnvärt.
Tillförsel av syra: HCO3 + H+ à H2CO3

Tillförsel av bas: HCO3 + OH à CO32-+ H+ + OH à CO32-+ H2O

 

Vi rekommenderar en vattenanalys med alkalinitet för att kontrollera att alkaliniteten i den färdiga näringslösningen blir korrekt. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

TEKNISK INFORMATION
Ämne Innehåll vikt %
Kalium 38 %
Bikarbonat 59%

Blandbarhet            Vattenlösning
Förpackning            25 kg
Form                         Kristallin
Densitet                    –
pH                             9-10
Enhet                       Kg
Farligt gods            Nej
Övrigt                      –

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kaliumbikarbonat”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter