Kaliumnitrat Mini Multiverdo

Categories: , SKU: 50053

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Mini Multiverdo går med sin lilla granulatstorlek att fördela jämnt och är därmed särskilt lämpad för golfgreener, idrottsplatser och andra grönytor. Används för att få välmående och tättväxande gräs.
Mini Multiverdo kan också lösas upp i vatten och sprutas ut över gräsytan.

Beskrivning

BESKRIVNING
Kaliumnitrat Mini Multiverdo är en produkt som är miniprillad för att få en jämn spridning över gräsytor eller andra grödor. Den bidrar till en frisk växt och bättre sidoskottsbildning hos gräs. Kombinationen av kalium och nitrat medför en snabb upptagning i rötterna. Resultatet blir ett högkvalitativt tättväxande gräs med starkt rotsystem och mörkgrön färg. Det ger grönytor som är tåliga för slitage, torka och sjukdomar.

REKOMMENDATION
Standarddos av Mini Multiverdo är 200-700 kg/ha. Vi rekommenderar spurwayanalys av jorden för att bedöma växtnäringsbehovet före gödsling.

För sprutning 3-5 kg/ha. Iaktta försiktighet pga risken för brännskador. Spruta inte torkstressade plantor.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

TEKNISK INFORMATION
På grund av den höga halten nitrat så är produkten klassad som oxiderande ämne och måste transporteras som farligt gods.

Ämne Innehåll vikt %
N-tot 13 %
K 38 %

Blandbarhet            –
Förpackning           25 kg, 1050 kg
Form                       Miniprillad
Densitet                  –
pH                           Neutral
Enhet                     Kg
Farligt gods          Ja
Övrigt                    –

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kaliumnitrat Mini Multiverdo”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter