Patentkali (Kalimagnesia) Granulat

Categories: , SKU: 60139

TEKNISK INFORMATION

ämne Innehåll vikt %
K
Mg
24,9%
6%
SO4-S 18 %
Blandbarhet Densitet Farligt gods
Nej
Förpackning pH övrigt

25 kg säck, 1200 kg/pall

Form Enhet
Granulat Kg

Beskrivning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Patentkali får användas i ekologisk odling för att tillföra växtnäringsämnena kalium, magnesium och svavel.
Produkten är tillverkad av naturliga mineraler genom fysikalisk extraktion och får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 848/2018.

VARFöR SKA JAG ANVÄNDA PATENTKALI
Till kaliumkrävande grödor kan tillförsel av extra kalium gynna blomning, fruktbildning och bildning av rotfrukter och knölar. Kalium förbättrar också plantans tolerans mot torka, frost och skadegörare.
Svavel är ett viktigt tillskott eftersom lågt nedfall av svavel från förbränning numera gör att svavelbrist är vanligt. Svavel ingår som en beståndsdel i vissa aminosyror och är därför helt avgörande för proteinsyntesen. Svavel ingår också i fettsyntesen och i energiöverföringsreaktioner i cellerna. Svaveltillskott är extra viktigt för växtslag som kålväxter, lökväxter, solros m fl, eftersom de tillverkar svavelrika organiska föreningar som skyddsämnen.
Magnesium är viktigt för fotosyntesen eftersom klorofyllmolekylen innehåller magnesium. Det används också i enzymer, vid proteinsyntesen och i cellväggarna.

REKOMMENDATION
Dosering: Upp till 1000 kg/ha
Mängden bör beräknas utifrån mängd tillförd organisk gödsel de senaste åren. Tänk på att svavel i organiska gödselmedel endast långsamt blir tillgängligt efter nedbrytning, på samma sätt som kväve och fosfor. Däremot blir kalium tillgängligt med en gång, men binds också upp av ler- och humuspartiklar i jorden.
Högsta tillåtna giva med avseende på tungmetall- eller växtnäringsinnehåll är: 3400 kg/ha. Tungmetaller (mg/kg): Bly 0,43, kadmium <0,01, koppar 1,2, krom 0,64, kvicksilver <0,01, nickel 5,4, zink 2,4, silver <0,005. Förvaring: Förvaras torrt i sluten förpackning.

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Patentkali (Kalimagnesia) Granulat”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter