Kalksalpeter Flytande

Categories: SKU: 50012

Beskrivning

Fördelar med Kalksalpeter Flytande
• Bekväm användning – redan upplöst i vatten
• Endast nitratkväve – motverkar kalciumrelaterade sjukdomar (t ex pistillröta och pricksjuka)
• Tillför viktigt kalcium och kväve till plantorna

BESKRIVNING
Kalksalpeter Flytande är en 51% lösning av vattenfri kalciumnitrat. Den är fri från ammonium.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Kalksalpeter Flytande är speciellt utvecklad för användning i näringslösningar och för bladgödsling. Den används till alla växtslag för tillförsel av kalcium och nitratkväve.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA KALKSALPETER FLYTANDE
Kalciumnitrat Flytande tillför viktigt kalcium som ökar kvalitén på frukter och förbättrar hållbarheten. Kalksalpeter Flytande innehåller ren kalciumnitrat. Tack vare den rena produkten och den höga lösligheten i vatten, innehåller denna flytande formulering lika mycket kalcium per liter, som vanlig vattenlöslig kalksalpeter innehåller per kg.

Viktigt är också att Kalksalpeter Flytande inte innehåller ammoniumkväve som konkurrerar med kalium- och kalciumupptagningen. Särskilt vid problem med pistillröta i tomat och liknande kalciumrelaterade sjukdomar är det viktigt att inte missgynna kalciumupptagningen.

REKOMMENDATION
Standarddos är 100-300 mg kalcium/l näringslösning. Det motsvarar ca 50-160 liter Kalksalpeter Flytande/1000 l stamlösning (vid en utspädning på 1:100).

Viktigt! Blanda inte kalciumnitrat i samma gödselkar som gödselmedel som innehåller sulfat eller fosfat.
Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

För bladgödsling används upp till 10 liter/ha i minst 200-400 l vatten. Var uppmärksam på risken för brännskador.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

TEKNISK INFORMATION

Ämne Innehåll g/liter
N-tot 130
NO3-N 130
NH4-N 0
Ca 187

Blandbarhet Ej med sulfat eller fosfat
Förpackning 10 L, 1000 l IBC
Form Flytande
Densitet 1,5
pH 2,5-5
Enhet Liter
Farligt gods Nej
Övrigt –
EC vid 1 ‰ 1,3

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Kalksalpeter Flytande”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter