Magnofoss

Categories: SKU: 10088

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Magnofoss används till näringslösningar för bevattning och till bladgödsling. Lämpar sig utmärkt till droppsystem. Magnofoss går att blanda tillsammans med kalcium då fosfaten i produkten kommer ifrån fosforsyra. OBS! Magnofoss bör tillsättas före kalcium för att det inte ska bli utfällningar.
Viktigt tillskott av fosfor genom bladgödsling i frilandskulturer på våren då jorden är kall.

VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA MAGNOFOSS
Magnesium är viktigt för fotosyntesen eftersom klorofyllmolekylen innehåller magnesium. Det används också i enzymer, vid proteinsyntesen och i cellväggarna. Fosfor är en viktig byggsten då det ingår i t ex cellmembran och DNA. Den ingår också i molekylen ATP (adenosintrifosfat) som behövs i cellernas alla energikrävande processer.

Eftersom fosfor ofta är svårtillgängligt för växten att ta upp genom rötterna, särskilt vid ogynnsamma pH-värden och vid låg temperatur, så är bladgödsling ett bra sätt att tillföra fosfor. Det finns många varianter av fosforgödselmedel med ammonium, kalium, magnesium eller kalcium att välja på. Plantsaftanalys är ett bra verktyg för att kunna avgöra vilket ämne förutom fosfor som växten behöver bäst.

ämne

Innehåll

Kväve

10 g/l

Fosfor

175 g/l

Magnesium

Kadmium

62 g/l

<0,004 mg/l

Textruta: ämne Innehåll Kväve 10 g/l Fosfor 175 g/l Magnesium Kadmium 62 g/l <0,004 mg/l

Beskrivning

BESKRIVNING
Magnofoss är en flytande näring bestående av fosfor, magnesium och nitrat.
pH-sänkande i näringslösningar.

REKOMMENDATION
Normaldosering:
Växthus 2-3 dl/1000 l näringslösning. Det motsvarar 2-3 liter Magnofoss per 100 liter stamlösning vid en inblandning på 1:100 till näringslösningen.
Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

För sänkning av pH-värde i näringslösningar till bevattning:
Dosen beror på vattnets alkalinitet, d v s dess innehåll av vätekarbonatjoner. Gör en råvattenanalys för att bestämma alkaliniteten. 0,17 l Magnofoss neutraliserar en alkalinitet på 100 mg/l i 1000 l bevattningsvatten. Tänk på att lämna kvar en alkalinitet på 50-100 mg/l i vattnet för att behålla viss buffrande förmåga i vattnet.

Exempel: Ditt vatten har en alkalinitet på 230 mg/l. Du vill neutralisera bort 180 mg/l (och ha kvar 50 mg/l). Då behövs 0,17 x 180/100 = 0,306 l Magnofoss per 1000 l bevattningsvatten.
Blandbar med de flesta gödselmedel på marknaden, utom järnprodukter.

Friland 10-25 l/ha. Tillsätt vätmedel Ekovett.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

TEKNISK INFORMATION
Ljusgrön, lättflytande vätska.

Ämne                        Innehåll
Kväve                            10 g/l
Fosfor                         175 g/l
Magnesium                 62 g/l
Kadmium        <0,004 mg/l

Blandbarhet          Ej med järn
Förpackning         10 L och 1000 L
Form                       Flytande
Densitet                 1,41 kg/l
pH                          1-3
Enhet                      Liter
Farligt gods           Nej
Övrigt                     Förvaring -5 till + 34oC

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Magnofoss”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter