Salpetersyra 53%

Categories: SKU: 50121

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Salpetersyra används för pH-justering av näringslösningar gjorda med kalkrikt vatten och ger samtidigt tillskott av nitratkväve.
Till vatten med lägre kalkhalt väljer man ofta något mindre aggressiva syror såsom fosforsyra eller Magnofoss. Numera finns också den kristallina syran PeKacid som alternativ för den som vill undvika att hantera starkt frätande, flytande syror.

Beskrivning

BESKRIVNING
Salpetersyra är en så kallad stark syra bestående av vätejoner och nitrat. Stark syra innebär att den avger alla sina vätejoner i en vattenlösning och bli därför extremt sur och frätande.

REKOMMENDATION
För justering av pH-värde i näringslösningar till bevattning:
Dosen beror på vattnets alkalinitet, d v s dess innehåll av vätekarbonatjoner. Gör en råvattenanalys för att bestämma alkaliniteten.

0,145 l Salpetersyra 53% neutraliserar en alkalinitet på 100 mg/l i 1000 l bevattningsvatten. Tänk på att lämna kvar en alkalinitet på 50-100 mg/l i vattnet för att behålla viss buffrande förmåga i vattnet.
Exempel: Ditt vatten har en alkalinitet på 230 mg/l. Du vill neutralisera bort 180 mg/l (och ha kvar 50 mg/l). Då behövs 0,145 x 180/100 = 0,261 liter salpetersyra per 1000 l bevattningsvatten. Det motsvarar 2,61 liter per 100 liter stamlösning om utspädningen till brukslösning är 1:100. Det bästa är att ha en gödselblandare med separat stamlösningskar för pH-styrningen.

Salpetersyra kan blandas med andra gödselmedel, men tänk på att inte låta pH-värdet bli för lågt i gödselkar som innehåller kelaterade mikronäringsämnen.

Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt pH och växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

TEKNISK INFORMATION
Ämne                                    Innehåll vikt %
Nitratkväve                                       190 g/l

Blandbarhet                        Vattenlösning
Förpackning                        32 kg dunk
Form                                     Flytande
Densitet                                1,38 kg/l
pH                                         < 1
Enhet                                    Kg
Farligt gods                         Ja
Övrigt                                   Orsakar allvarliga frätskador och giftigt vid inandning

 

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Salpetersyra 53%”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter