Väteperoxid 19%

Categories: SKU: 50129

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Väteperoxid 19% används för att förse växtrötterna med syre. Växtrötter förbrukar syre i cellandningen. I odlingssubstrat med
mer eller mindre stillastående vatten, eller när mängden luftförande porer är låg, kan det lätt bli syrebrist. Även alger och andra mikroorganismer som är naturligt förekommande i vattnet förbrukar syre.
För att växten ska ha tillräckligt med syre bör syrehalten i vattnet vara över 5 mg/l. Samma gränsvärde gäller också för t ex fisk.

Ibland innehåller vatten organiska föroreningar och då bör man mäta COD (kemisk syreförbrukning) för att bedöma behovet av
syresättning av vattnet. COD är ett mått på mängden organisk substans och bör ligga under 8 mg/l.

Beskrivning

BESKRIVNING
Väteperoxid 19% är ett oxiderande ämne som används för syresättning av bevattningsvatten.

REKOMMENDATION
Dosering: Vid risk för syrebrist i rotmiljön, vattna ut 200 ml Väteperoxid 19% per kbm vatten.
200 ml motsvarar 38 mg väteperoxid per liter, eller 38 ppm.
Väteperoxid påverkar inte pH-värdet och skall tillsättas i varje vattning (till skillnad från produkter som stabiliserats med syra).

Väteperoxid tillförs bäst med gödselinjektor direkt i utgående näringslösning. I andra hand blandas det i eget stamlösningskar. I sista hand går det att blanda i stamlösning med gödselmedel, dock inte tillsammans med kelaterade mikronäringsämnen (kelaterna blir förstörda) eller ammoniumgödselmedel. Väteperoxiden ska tillsättas sist när man fyllt upp stamlösningskaret med vatten.

Kontrollmät väteperoxidhalten vid droppstället med peroxidstickor, där bör halten ligga på 10 mg/l (10 ppm).

TEKNISK INFORMATION
Ämne väteperoxid
Innehåll 19 %
Densitet 10,7 kg/l
Farligt gods Ja
Förpackning 25 kg
pH 2-3
Övrigt Oxiderande
Form Flytande
Enhet Kilo

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Väteperoxid 19%”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter