Sluta Gissa – Mät

Analysera mera för att optimera din växthusodling!

För att få en optimal tillväxt och skörd av växthusgrödor är det viktigt att använda bra kvalitet på gödselmedel och att ha ett anpassat recept till näringslösningen till just din gröda. Det finns dock andra faktorer som kan påverka näringssammansättningen i rotzonen, så som klimat, odlingssubstrat, bevattning, dränering, skadedjur och sjukdomar.

Under odlingssäsongen uppstår olika omständigheter och anledningar till att justera receptet till näringslösningen, och det behovet kan variera från år till år.

Särskilt vid cirkulering av näringsvatten är vattenanalys ett viktigt redskap för att kontinuerligt justera gödslingen. På så vis går det att optimera näringssammansättningen och styra bevattningen för att undvika ackumulering av ämnen som växten inte förbrukar så mycket av till exempel natrium. Precisionsgödsling ger bättre kvalitet på din skörd, är snällare för plånboken och miljön.

En spurwayanalys visar den mängd växtnäring som finns tillgänglig i jorden för växterna de närmaste veckorna/månaderna. Vid kontinuerlig uppföljning av en kultur med analys, kan uppkomna näringsbrister åtgärdas i tid genom kompletterande gödsling. LMI har börvärden för många grödor som visar hur näringsvärdena bör ligga. Spurwayanalysen är noga utvecklad för att extrahera växtnäringsämnena på ett sätt som väl efterliknar rötternas förmåga att ta upp näringsämnen ur jorden.

För att ta reda på vilka justeringar som behövs är det viktigt att analysera:

  • odlingssubstratet via en Spurwayanalys, och/eller

  • pressvattnet från odlingssubstratet, utgående näringslösning eller dräneringsvatten via en Vattenanalys.

Hur och när bör analyserna tas?

Ju oftare analyserna tas, desto mer exakt blir gödselgivan. En bra metod för att hålla koll på gödselvattningen är att ta prover med jämna mellanrum, till exempel varannan till var fjärde vecka beroende på kultur och odlingssystem.

För att få ut mest av analyserna är det är viktigt att ta proverna på samma dag och vid samma tid på dagen för att få jämförbara resultat.

Perioder då det kan också vara extra lämpligt att ta analyser är till exempel vid väderomslag eller när kulturen går från generativ till vegetativ fas, eller efter kraftig tillväxt eller om plantan har varit stressad.

By Published On: mars 24, 2023Categories: Växthus

Related Posts