NuGro

Categories: , SKU: 50150

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
Produkten får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 848/2018 . Endast KRAV-certifierad produkt får användas i KRAV-certifierad produktion enligt KRAVs regler.

Nugro används till bladbesprutning och droppbevattning i odling av grönsaker. Får inte appliceras på ätliga delar av grödan om den ska användas som livsmedel eller foder.

Beskrivning

BESKRIVNING av NUGRO
NuGro är ett flytande gödselmedel. Det innehåller fiskmjöl (av blod och ben) från vildfångad fisk, klassad som animaliska biprodukter kategori 3 enligt förordning (EG) 1069/2009.
Organiskt NPK-gödselmedel, brun vätska. Innehåller de i fisken naturligt förekommande växthormonerna gibberellinsyra och triacontanol.

REKOMMENDATION
Dosering
Droppbevattning: 20-30 liter/ha i 10-20.000 liter vatten 2-3 gånger per år med en veckas mellanrum. Skölj efter med rent vatten.
Vi rekommenderar en vattenanalys av mineraler för att kontrollera att näringslösningen innehåller rätt växtnäringsmängd. Det är också viktigt att analysera recirkulerade näringslösningar för att kunna justera både växtnäring och alkalinitet innan näringslösningen går tillbaka till odlingen igen.

Bladsprutning: 150 l i 1500 l vatten per ha.
Nugro har mycket liten risk för brännskador och dosen är inte kritisk. Nugro har ytspänningssänkande egenskaper som gör att sprutvätskan flyter ut och täcker bladytan, vilket ger förbättrat växtnäringsupptag. Nugro kan tank-mixas med andra produkter. Tillsätt Nugro sist i sprutvätskan. Provblanda alltid före användning tillsammans med andra växtskydds- eller växtnäringsprodukter.
Vi rekommenderar plantsaftanalys för att avgöra behovet av vilka växtnäringsämnen som behöver tillföras som bladgödsling. Analysen kan på nytt göras tidigast två veckor efter behandling för att bedöma om behandlingen behöver upprepas.

Högsta tillåtna giva med avseende på tungmetall- eller växtnäringsinnehåll är: 460 l/ha. Tungmetaller (mg/kg): Bly 0,17, kadmium 0,035, koppar 180, krom 0,21, kvicksilver <0,12, nickel 1,1, zink 160, silver <0,005.

TEKNISK INFORMATION
Ämne Innehåll vikt %
Kväve (totalt) 8,6
Fosfor 3,8
Kalium 5,8
Svavel 3,6
Kalcium 1,3
Magnesium 0,3
Bor 0,019
Koppar 0,018
Järn 0,088
Mangan 0,019
Zink 0,007
Molybden 0,012

Förpackning: 10 L
Form: Brun vätska
Densitet: 1,2
pH 5,2-5,5
Enhet: Kg
Farligt gods: Nej
Förvaring: Över 5 oC.
Övrigt: Klassad som animalisk biprodukt

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”NuGro”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterade produkter