Spurwayanalys – nu även med beräknad växtnäringsleverans!

Få ut det mesta av din skörd med vår förbättrade Spurway jordanalys! Nu introducerar vi en ny kolumn till höger om analysresultaten (se bild nedan) som visar beräknad växtnäringsleverans (kg/ha) för kväve, fosfor, kalium, magnesium, svavel och bor. Men oroa dig inte, våra gamla råd är fortfarande kvar för att hjälpa dig att bedöma ditt gödslingsbehov.

Viktigt att tänka på:

  • Våra gödslingsråd tar inte hänsyn till just era förutsättningar utan är en schablon på behovet.
  • Vår analys tar inte hänsyn till hela växtnäringsinnehållet i organiskt material, vilket kan vara avgörande om du gödslar med stallgödsel eller kompost.

Vi är övertygade om att vår förbättrade Spurwayanalys kommer att vara till stor hjälp när ni gör er bedömning av gödslingsbehovet. Vi önskar dig en fantastisk odlingssäsong!

Spurway Jordanalys
By Published On: mars 24, 2023Categories: Jordanalys

Related Posts