• ANVÄNDNINGSOMRÅDE Aminosol tillförs som bladbesprutning eller genom doppning av barrotsplantor och potatisutsäde. Används vid kulturstart och omplantering. Lämplig att använda i alla grödor i början av den vegetativa tillväxten eller t ex vid nedsatt tillväxt. Kan dessutom användas för bortstötning av djur. Aminosol ökar vät- och vidhäftningsegenskaperna och kan därför ersätta sådana specialmedel i sprutvätskor. Aminosol stabiliserar också pH-värdet i sprutlösningen. Aminosol + Ferrovital + Magnofoss är en bra kombination att spruta i bl a. bärodling på våren då temperaturen är låg och plantorna gynnas av växtförstärkande ämnen. Vid kall jord blir det ofta järnbrist och Ferrovital ger lättupptagligt järn direkt till bladen. Magnofoss tillför viktigt fosfor som är svårupptagligt vid låg marktemperatur och dessutom magnesium som ingår i klorofyll. Speciellt när plantorna är stressade eller försvagade är Aminosol viktig genom att tillföra energi. Aminosol ger också färdiga byggstenar till proteinsyntesen och förbättrar upptagningen av de andra preparaten.
 • NuGro

  $0.00
  ANVÄNDNINGSOMRÅDE Produkten får användas i ekologisk produktion enligt förordning (EG) nr 848/2018 . Endast KRAV-certifierad produkt får användas i KRAV-certifierad produktion enligt KRAVs regler. Nugro används till bladbesprutning och droppbevattning i odling av grönsaker. Får inte appliceras på ätliga delar av grödan om den ska användas som livsmedel eller foder.
 • TEKNISK INFORMATION
  ämne Innehåll vikt %
  K Mg 24,9% 6%
  SO4-S 18 %
  Blandbarhet Densitet Farligt gods
  Nej
  Förpackning pH övrigt

  25 kg säck, 1200 kg/pall

  Form Enhet
  Granulat Kg
 • ANVÄNDNINGSOMRÅDE Kaliumsulfat Haifa SOP Bio används i näringslösningar till både bevattning och bladgödsling för att tillföra växtnäringsämnena kalium och svavel. När kvävetillförseln behöver begränsas, t ex vid blomning, fruktbildning och i slutet av växtsäsongen, så är kaliumsulfat en utmärkt kvävefri kaliumkälla. Det ger också värdefullt svavel till kulturen/grödan. VARFÖR SKA JAG ANVÄNDA KALIUMSULFAT SOP BIO Kalium förbättrar plantans tolerans mot torka, frost, skadegörare och ger då ökad skörd. Möjligheten att styra kalium/kväve-kvoten ger också förutsättningar för en bättre kvalitet, hållbarhet och högre sockerinnehåll i växten. Svavel ingår som en beståndsdel i vissa aminosyror och är därför helt avgörande för växtens förmåga att producera protein. Svavel ingår t ex också i fettproduktionen och i energiöverföringsreaktioner i cellerna. Svavelinnehållet gör kaliumsulfat extra lämpligt för växtslag som kålväxter, lökväxter, solros m fl, eftersom de tillverkar svavelrika organiska föreningar som skyddsämnen.

Kontaktinformation

Snabbkontakt
042 - 29 20 05
info [at] lmiab.com

Öppettider
Mån - Fre
08:00-17:00

Dag före röd dag stänger vi 14:30

För att beställa:
order [at] lmiab.com

Till toppen